Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením jsou ambulantní, příp. terénní služby poskytované klientům v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučení, např. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační programy pro seniory,  sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

REMEDIUM Praha 3

Křišťanova 1698/15
130 00 Praha 3

Telefon: 272 743 360
Email: remedium@remedium.cz
Webové stránky: http://www.vstupujte.cz/view.php?cisloclanku=2009080002

Armáda spásy – komunitní centrum Praha 3

Biskupcova 1592/36
130 00 Praha 3

Telefon: 773 770 220
Email: kc_biskupcova_praha@armadaspasy.cz
Webové stránky: www.armadaspasy.cz