Tísňová péče zajišťuje nepřetržitou hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Život 90 – tísňová péče AREION

Karoliny Světlé 286/18
110 00 Praha 1

Telefon: 222 333 570
Email: tisnovapece@zivot90.cz
Webové stránky: www.zivot90.cz