Domy s pečovatelskou službou (DPS) jsou domy zvláštního určení v majetku Městské části Praha 3. Byty v DPS jsou pronajímány seniorům se sníženou soběstačností a zdravotně postiženým občanům, kterým je poskytována pečovatelská služba v předem sjednaném rozsahu podle jejich potřeb a přání.

Dům s pečovatelskou službou Praha 3

Roháčova 268/26
130 00  Praha 3

Telefon: 222 586 262

Žádosti se podávají na Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 559/51, telefon: 222 116 451, email: zdenkah@praha3.cz.

Dům s pečovatelskou službou Praha 3

Krásova 1841/4
130 00 Praha 3

Telefon: 222 721 539

Žádosti se podávají na Odboru sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3, Seifertova 559/51, telefon: 222 116 451, email: zdenkah@praha3.cz.