Domovy pro seniory poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Domov pro seniory

Habrová 2654/2
130 00 Praha 3

Telefon: 284 823 822
e-mail: gabriel@domovpraha3.cz
Webové stránky: www.domovpraha3.cz