Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na MČ Praha 3

(registrační č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011302)

Městská část Praha 3 je od listopadu 2019 realizátorem projektu Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na MČ Praha 3 v rámci Operačního programu Zaměstnanost.

EU_ESF_OPZ_logo


Cílem tohoto projektu je intenzivní průzkum aktuálních sociálních potřeb u vymezené cílové skupiny na území MČ Praha 3. Záměrem projektu je získání relevantních informací, které se týkají poskytování sociálních a návazných služeb. Projekt rozšiřuje sociální služby v lokalitě MČ Praha 3 o terénní práci.

terenni socialni pracepéče o pečující


Aktivity projektu:

 • terénní sociální práce v přirozeném prostředí cílových skupin
 • mapování sociálních potřeb a tvorba plánů podpory
 • poskytování informací a sociální poradenství
 • pomoc při získávání a vyplňování potřebných formulářů
 • zprostředkování spolupráce s dalšími službami nebo odborníky
 • pomoc s vyhledáním a nastavením zdravotních, sociálních a dalších podpůrných služeb
 • koordinace služeb sociální a zdravotní péče
 • podpora neformálních kontaktů pečujících
 • zajištění právního a psychologického poradenství

Cílové skupiny projektu:

 • osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené (senioři, osoby se sníženou soběstačností žijící v domácím prostředí)
 • neformální pečovatelé
 • místní samospráva

Harmonogram projektu:

 • 01.11. 2019 – 30. 4. 2022 doba realizace projektu.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Kontakt:

Městská část Praha 3
Seifertova 559/51, 130 00 Praha 3
Tel.: 222 116 450

Kontaktní osoba:

Mgr. Tereza Bartlová
tel: +420 773 768 085
e-mail: bartlova.tereza@praha3.cz

Dominika Vaňková, DiS.
tel: +420 778 702 646
e-mail: dominika.vankova@praha3.cz

Ing. Věra Rusnáková
tel: +420 773 768 086
e-mail: rusnakova.vera@praha3.cz

Galerie