• EU ESF OPZ logo thumb Rozvoj terénní sociální práce a sociálních služeb na MČ Praha 3
    29.11.2019

    (registrační č. projektu: CZ.03.2.X/0.0/0.0/18_095/0011302) Celý článek