Praha 3 spouští projekt rodinný asistent – službu asistenční linky napojené na speciální a nenápadné hodinky. Ty by měly občanům umožnit lépe reagovat na rizika, jako jsou např. pád, problémy se vstáváním, náhlá srdeční zástava apod. a zvýšit rychlost a kvalitu pomoci před tím, než je příliš pozdě.

rodinny_asistent_hodinky
ilustrační obrázek

Pro účely otestování nejvhodnější služby městská část spouští pilotní testování projektu. Po dobu 5 měsíců bude skupina 25-30 uživatelů hodnotit svou uživatelskou zkušenost. Po vyhodnocení výsledků testování bude zvažováno další uzpůsobení služby pro občany Prahy 3 a případně rozšíření řešení na větší skupinu občanů.

Hodinky jsou velice jednoduché na ovládání, jsou vhodné pro užití i na cestách a jsou vybaveny SOS tlačítkem, které po jeho stisknutí uživatele spojí s profesionálně vyškoleným personálem asistenční služby. Personál situaci vyhodnotí a poskytne nejvhodnější pomoc. Zařízení mj. detekuje pád a disponuje dalšími funkcionalitami, které samy dokáží reagovat na krizovou situaci. Hodinky jsou schopny automaticky spojit uživatele s asistenční linkou bez nutnosti přijímat hovor. Dále jsou voděodolné a vydrží na jedno nabití přibližně tři dny.

Po úspěšném ověření zájmu, může být služba potenciálně rozšířena o různé nadstavbové možnosti, např. upomínání užívání léků, pravidelná kontrola stavu uživatele či linku důvěry pro seniory.

Tímto vyzýváme především rodiny, které mají starost o své rodiče či prarodiče, aby zvážili přihlášení svých blízkých do pilotního testování. Součástí testovacího balíčku bude bezplatné zapůjčení zařízení i užívání služby.
Pokud máte zájem se testování účastnit nebo byste rádi přihlásili své blízké, prosíme o vyplnění přiloženého formuláře.

Z občanů, kteří tento formulář do konce května odevzdají, budou vybrání účastníci pilotního projektu. Kontaktní osobou je Bc. Zdeňka Hošková, dostupná na +420 222 116 451 ve všední dny mezi 8 až 15 hod.

Vyplněný a podepsaný formulář v zalepené obálce označené nápisem „projekt rodinný asistent“ je možné odevzdat:

  1. do rukou pověřeného pracovníka Informačního centra Praha 3, Milešovská 1, Praha 3;
  2. na podatelnu úřadu městské části Praha 3 (Havlíčkovo nám. 700/9 anebo Seifertova 51, Praha 3);
  3. zaslat poštou na adresu:  Zdeňka Hošková, Úřad městské části Praha 3, Seifertova 51, Praha 3, 130 00.