Formuláře k ustanovení osoby pro přebírání důchodu

Žádost o přebírání důchodu jinou osobou

Lékařské vyjádření k přebírání důchodu

Souhlas s přebíráním důchodu jinou osobou

Vyjádření sociálního pracovníka k přebírání důchodu jinou osobou


Formuláře k žádosti o umístění do Domu s pečovatelskou službou

Žádost o nájem bytu v Domě s pečovatelskou službou

Vyjádření lékaře ke zdravotnímu stavu žadatele o umístění do Domu s pečovatelskou službou


Formuláře a dokumenty k žádosti o umístění v Ošetřovatelském domově — odlehčovací služba


Formuláře k žádosti o umístění v Ošetřovatelském domově — Domov pro seniory


Formulář k žádosti o připojení k systému tísňového volání

Žádost o připojení na systém tísňového volání AREÍON

Vyjádření lékaře k poskytnutí sociální služby tísňová péče AREÍON


Formuláře pro sociální služby a dávky osobám se zdravotním postižením - vyplácí kotaktní pracoviště Úřadu práce ČR

Žádost o příspěvek na péči

Oznámení o poskytovateli pomoci

Návrh na změnu výše přiznaného příspěvku na péči

Žádost o příspěvek na mobilitu

Žádost o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku