trojka_pro_seniory_duben_2019

taneční odpoledne s žižkovankou - duben 2019  jazykové-kurzy-pro_seniory_2019_web


Trojka pro seniory Plavání

Podmínkou využití plavání zdarma je přihlášení na plavání na speciálně zřízeném telefonním čísle a prokázání osobním dokladem u vstupu do bazénu.

Pravidla přihlašování na plavání:

  • Senioři z Prahy 3 se mohou od 5. 3. 2019 telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin tak, že sdělí své jméno, příjmení a den, kdy se chtějí plavání účastnit.
  • Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín. Kapacita plaveckého stadiónu je omezena.
  • Bez předchozího přihlášení na daný termín není možné garantovat volnou kapacitu a vpuštění do prostoru plaveckého stadionu.

Kdy mohou senioři využít plavání zdarma?
-    úterý, středa, čtvrtek, vždy od 12:00 do 12:45

Kde se plavání uskuteční?
-    Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3


Výlety pro seniory v 1. pololetí roku 2019

Na výlety na první pololetí je možné se přihlásit osobně od pondělí 15. dubna a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Adély Šulcové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. Od 16. 4. je možné se přihlašovat na tel.: 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz.

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci (Senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) zúčastnit se v kalendářním roce pouze jednoho výletu. Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

Přehled výletů naleznete ZDE.


Právní poradenství

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nabízí seniorům z našeho obvodu možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové, které probíhá na adrese Seifertova 559/51. Kontaktní osobou pro objednání je paní Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451.


Tísňová péče

Tísňová péče bude pro seniory a zdravotně handicapované dostupnější. Služba tísňová péče umožňuje seniorům a lidem se zdravotním omezením co nejdéle, kvalitně a bezpečně žít v jejich domácím prostředí. Městská část Praha 3 plánuje pořídit ve větším množství přístroje, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 24 hodin denně. V bytě uživatele je nainstalována terminální stanice, která prostřednictvím telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Pokud se senior či zdravotně postižený ocitne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, má možnost se díky tlačítku, které nosí na krku nebo na ruce, okamžitě spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seniorům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je o jejich blízké nepřetržitě postaráno. Vedle tísňové péče uživatelé z Prahy 3 budou moci využívat i zvýhodněného telefonního tarifu, samotný provoz služby si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato částka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se obvykle používá příspěvek na péči. Zájemci o službu tísňové péče se mohou obracet na Oddělení sociální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.