trojka pro seniory - logoMěstská část Praha 3 vás srdečně zve na akce pořádané v rámci projektu TROJKA PRO SENIORY. Veškeré aktivity
jsou pro senioryz MČ Praha 3 zdarma.

Program na červen 2019

Plaveme s Trojkou pro seniory

 • Úterý, středa, čtvrtek od 12:00 do 12:45

 • Areál na Pražačce,Za Žižkovskou vozovnou 19
  Senioři 65+ z Prahy 3 se mohou telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin. Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín.

Kurzy Nordic Walking

 • Středa 5. 6., 12. 6., 19. 6.a 26. 6. 2019 od 14:00

 • Sraz před budovou T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady – Praha 2, Polská 2400/1a
  Kurzy budou probíhat pravidelně každou středu bez předchozí registrace, k dispozici hole k vypůjčení.

Taneční odpoledne pro seniory

 • Úterý 11. 6. 2019 od 14:00 do 17:00

 • Kongresový sál hotelu Olšanka,Táboritská 23/1000

Vystoupení Žižkovanky Petra Soviče k poslechu i k tanci.

Žižkovem s kvízem – Tam, kde stávala žižkovská plynárna

 • Čtvrtek 20. 6. 2019 od 14:00

 • Sraz u tramvajové zastávky Husinecká  
  Projdeme místy kolem náměstí Winstona Churchilla, kde dnes najdeme Dům odborových svazů, Vysokou školu ekonomickou  a další zajímavosti.

Vycházky – Severní zahrady Pražského hradu a Jelení příkop

 • Čtvrtek 27. 6. 2019 od 14:00

 • Sraz u tramvajové zastávky č. 22, 23, zastávka Pražský hrad
  Na vycházce zavítáme do severních zahrad pražského hradu, jež patří historicky mezi nejcennější. Jimi projdeme do Jeleního příkopu, kde se lovná zvěř chovala až do 18. století.

Přednáška – Thajským Malajským poloostrovem od severu k jihu

 • Pondělí 24. 6. 2019 od 15:00

 • Informační centrum Praha 3, Milešovská 1
  Během přednášky navštívíte odlehlý ostrůvek. Poznáte zvláštní druh soužití, který se vyvinul mezi thajskými domorodci a slony. A navštívíme trh, který probíhá přímo na vlakových kolejích.

Prázdninový jazykový kurz angličtiny pro seniory

 • Vždy v úterý od 15:30 do 16:30

 • Od července do srpna nabízíme zdarma prázdninový jazykový kurz angličtiny.
  Přihlásit se můžete v měsíci červnu v pondělí od 11:00 do 14:00 a v úterý od 14:00 do 17:00, od července každé úterý 10:00 do 16:00 (prázdninový provoz) v klubu Remedium, tel.: 222 712 940. Počet míst v kurzu je omezen. Kurz proběhne od 2. 7. do 27. 8. 2019.

Právní služby pro seniory

 • Po předchozí domluvě – ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Bc. Zdeňka Hošková, e-mailem na hoskova.zdenka@praha3.cz nebo na tel.: 222 116 451

trojka pro seniory - červen 2019     žižkovanka - 11-06-2019

luštíme s Prahou 3 - 2019 update     jazykové kurzy léto 2019


Trojka pro seniory Plavání    

Podmínkou využití plavání zdarma je přihlášení na plavání na speciálně zřízeném telefonním čísle a prokázání osobním dokladem u vstupu do bazénu.

Pravidla přihlašování na plavání:

 • Senioři z Prahy 3 se mohou od 5. 3. 2019 telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin tak, že sdělí své jméno, příjmení a den, kdy se chtějí plavání účastnit.
 • Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín. Kapacita plaveckého stadiónu je omezena.
 • Bez předchozího přihlášení na daný termín není možné garantovat volnou kapacitu a vpuštění do prostoru plaveckého stadionu.

Kdy mohou senioři využít plavání zdarma?
-    úterý, středa, čtvrtek, vždy od 12:00 do 12:45

Kde se plavání uskuteční?
-    Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3


Výlety pro seniory v 1. pololetí roku 2019

Na výlety na první pololetí je možné se přihlásit osobně od pondělí 15. dubna a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Adély Šulcové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. Od 16. 4. je možné se přihlašovat na tel.: 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz.

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci (Senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) zúčastnit se v kalendářním roce pouze jednoho výletu. Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

Přehled výletů naleznete ZDE.


Právní poradenství

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nabízí seniorům z našeho obvodu možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové, které probíhá na adrese Seifertova 559/51. Kontaktní osobou pro objednání je paní Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451.


Tísňová péče

Tísňová péče bude pro seniory a zdravotně handicapované dostupnější. Služba tísňová péče umožňuje seniorům a lidem se zdravotním omezením co nejdéle, kvalitně a bezpečně žít v jejich domácím prostředí. Městská část Praha 3 plánuje pořídit ve větším množství přístroje, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 24 hodin denně. V bytě uživatele je nainstalována terminální stanice, která prostřednictvím telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Pokud se senior či zdravotně postižený ocitne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, má možnost se díky tlačítku, které nosí na krku nebo na ruce, okamžitě spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seniorům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je o jejich blízké nepřetržitě postaráno. Vedle tísňové péče uživatelé z Prahy 3 budou moci využívat i zvýhodněného telefonního tarifu, samotný provoz služby si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato částka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se obvykle používá příspěvek na péči. Zájemci o službu tísňové péče se mohou obracet na Oddělení sociální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.