trojka pro seniory - logoMěstská část Praha 3 vás srdečně zve na akce pořádané v rámci projektu TROJKA PRO SENIORY. Veškeré aktivity
jsou pro senioryz MČ Praha 3 zdarma.

Program na listopad

Jazykové kurzy pro seniory

Od 24. 9. do 28. 11. 2019 nabízíme tyto jazykové kurzy:

  • Angličtina – mírně pokročilí – vždy v úterý od 15:30 do 16:30
  • Angličtina – pokročilí začátečníci – vždy ve středu od 11:30 do 12:30
  • Němčina – mírně pokročilí – vždy ve čtvrtek od 12:30 do 13:30

Přihlásit se můžete v klubu Remedium, Táboritská 22, Praha 3, tel.: 222 712 940, ÚT od 10:00 do 13:00 a ST od 13:00 do 16:00. Počet míst je omezen.

Plaveme s Trojkou pro seniory
Úterý, středa, čtvrtek od 12:00 do 12:45

Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19
Senioři 65+ z Prahy 3 se mohou telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin. Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín.

Taneční odpoledne pro seniory
Úterý 5. 11. od 14:00 do 17:00

Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3
Vystoupení Žižkovanky Petra Soviče k poslechu i k tanci. Vstup volný.

Kurzy Nordic Walking
Středa 6. a 13. 11. od 14:00

Sraz před budovou T. J. Sokol Praha Královské Vinohrady – Praha 2, Polská 2400/1a
Kurzy budou probíhat pravidelně každou středu bez předchozí registrace, k dispozici hole k vypůjčení.

Vycházky – Staré Město a jeho tajemná místa
Středa 6. 11. od 14:00

Sraz před „Pánskou pasáží“ na Ovocném trhu č. p. 12.
Na této vycházce pronikneme do některých vybraných pasáží a uliček Starého Města, v nichž si povíme o jejich historii a zajímavých událostech k nim se vážících.

Luštíme s Prahou 3 – vyhlášení
Čtvrtek 7. 11. od 14:00 hodin

Atrium na Žižkově, Čajkovského 12
Pro všechny registrované účastníky soutěže, kteří odevzdali 20 správně vyluštěných křížovek, se uskuteční slavnostní vyhlášení. Program bude zakončen vylosováním výherce hlavní ceny.

Žižkovem s kvízem – Kubelíkovou ulicí do Riegrových sadů
Čtvrtek 14. 11. od 14:00

Sraz na rohu ulic Táboritská a Kubelíkova
Velmi zajímavou ulicí se školou, nájemními domy a dalšími budovami se dostaneme do Riegrových sadů, které vznikly roku 1902 v rámci urbanistického plánu Královských Vinohrad na místě bývalé zahrady Kanálka.

Přednáška – Cestování po Namibii s trénováním paměti
Středa 27. 11. od 15:00 do 16:00

Informační centrum Praha 3, Milešovská 1
Krásná a nepoznaná Namibie na západním pobřeží Jižní Afriky je zemí, jež se pyšní mimořádným a dosud neporušeným přírodním bohatstvím. Pokud patříte mezi ty, kdo nikdy nenavštívil tuto úchvatnou zemi, nyní k tomu máte ideální příležitost, a navíc si zábavnou formou procvičit paměť. Projekt je realizován na základě poskytnuté dotace Ministerstva práce a sociálních věcí z programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“.

Právní služby pro seniory

Po předchozí domluvě – ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Bc. Zdeňka Hošková, e-mailem na hoskova.zdenka@praha3.cz nebo na tel.: 222 116 451.


Program na prosinec

PC kurzy pro seniory – Nebojte se počítače a internetu
Každý čtvrtek 14. 11. – 12. 12. 2019 od 15:00 do 17:00

PC kurzy 2019ZŠ Lupáčova 1/1200, Praha 3
Kurz je koncipován pro mírně pokročilé uživatele počítače. V rámci kurzu se účastníci učí pracovat s operačním systémem Windows 10 a se základními aplikacemi. Na kurz je možné se hlásit již nyní prostřednictvím zápisu do archu na vrátnici školy na adrese: Lupáčova 1/1200, Praha 3 nebo prostřednictvím kontaktní osoby Mgr. Petry Vaňkové (e-mail: vankova@lupacovka.cz, tel.: 777 478 657).

Plaveme s Trojkou pro seniory
Úterý, středa, čtvrtek od 12:00 do 12:45

Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19
Senioři 65+ z Prahy 3 se mohou telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin. Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín.

 

Žižkovanka - prosinec 2019Adventní Taneční odpoledne pro seniory
Úterý 10. 12. 2019 od 14:00 do 17:00

Kongresový sál hotelu Olšanka, Táboritská 23/1000, Praha 3. Vystoupení Žižkovanky Petra Soviče k poslechu i k tanci.

Vycházky – Kostel Panny Marie Vítězné a Kampa
Čtvrtek 12. 12. 2019 od 14:00

Sraz před kostelem Panny Marie Vítězné v Karmelitské ulici (Jezulátko). Předvánoční prohlídka kostela Panny Marie Vítězné s Pražským Jezulátkem a jeho oblečky. Od kostela se přesuneme interesantnímu uličkami na Kampu, kde vycházku zakončíme.

Právní služby pro seniory

Po předchozí domluvě – ÚMČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451 či e-mailem na hoskova.zdenka@praha3.cz.


  


Trojka pro seniory Plavání – mimo červenec a srpen

Podmínkou využití plavání zdarma je přihlášení na plavání na speciálně zřízeném telefonním čísle a prokázání osobním dokladem u vstupu do bazénu.

Pravidla přihlašování na plavání:

  • Senioři z Prahy 3 se mohou od 5. 3. 2019 telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin tak, že sdělí své jméno, příjmení a den, kdy se chtějí plavání účastnit.
  • Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín. Kapacita plaveckého stadiónu je omezena.
  • Bez předchozího přihlášení na daný termín není možné garantovat volnou kapacitu a vpuštění do prostoru plaveckého stadionu.

Kdy mohou senioři využít plavání zdarma?
-    úterý, středa, čtvrtek, vždy od 12:00 do 12:45

Kde se plavání uskuteční?
-    Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3


Výlety pro seniory v 1. pololetí roku 2019

Na výlety na první pololetí je možné se přihlásit osobně od pondělí 15. dubna a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Adély Šulcové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. Od 16. 4. je možné se přihlašovat na tel.: 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz.

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci (Senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) zúčastnit se v kalendářním roce pouze jednoho výletu. Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

Přehled výletů naleznete ZDE.


Právní poradenství

Odbor sociálních věcí Úřadu městské části Praha 3 nabízí seniorům z našeho obvodu možnost zprostředkovat bezplatné právní poradenství JUDr. Daniely Světlíkové, které probíhá na adrese Seifertova 559/51. Kontaktní osobou pro objednání je paní Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451.


Tísňová péče

Tísňová péče bude pro seniory a zdravotně handicapované dostupnější. Služba tísňová péče umožňuje seniorům a lidem se zdravotním omezením co nejdéle, kvalitně a bezpečně žít v jejich domácím prostředí. Městská část Praha 3 plánuje pořídit ve větším množství přístroje, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 24 hodin denně. V bytě uživatele je nainstalována terminální stanice, která prostřednictvím telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Pokud se senior či zdravotně postižený ocitne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, má možnost se díky tlačítku, které nosí na krku nebo na ruce, okamžitě spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seniorům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je o jejich blízké nepřetržitě postaráno. Vedle tísňové péče uživatelé z Prahy 3 budou moci využívat i zvýhodněného telefonního tarifu, samotný provoz služby si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato částka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se obvykle používá příspěvek na péči. Zájemci o službu tísňové péče se mohou obracet na Oddělení sociální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: zdenkah@praha3.cz.