trojka pro seniory - logo

Taneční odpoledne s Žižkovankou 2019

Žižkovanka - prosinec 2019

Trojka pro seniory Plavání

Podmínkou využití plavání zdarma je přihlášení na plavání na speciálně zřízeném telefonním čísle a prokázání osobním dokladem u vstupu do bazénu.

Pravidla přihlašování na plavání:

  • Senioři z Prahy 3 se mohou od 5. 3. 2019 telefonicky přihlašovat na ÚMČ Praha 3, odboru sociálních věcí na speciálně zřízeném telefonním čísle 777 464 855 vždy v úterý od 10:00 do 14:00 hodin tak, že sdělí své jméno, příjmení a den, kdy se chtějí plavání účastnit.
  • Senior se může přihlásit vždy na následující týden a to pouze na jeden termín. Kapacita plaveckého stadiónu je omezena.
  • Bez předchozího přihlášení na daný termín není možné garantovat volnou kapacitu a vpuštění do prostoru plaveckého stadionu.

Kdy mohou senioři využít plavání zdarma?
-    úterý, středa, čtvrtek, vždy od 12:00 do 12:45

Kde se plavání uskuteční?
-    Areál na Pražačce, Za Žižkovskou vozovnou 19, Praha 3


Výlety pro seniory v 1. pololetí roku 2019

Na výlety na první pololetí je možné se přihlásit osobně od pondělí 15. dubna a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Adély Šulcové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. Od 16. 4. je možné se přihlašovat na tel.: 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz.

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci (Senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) zúčastnit se v kalendářním roce pouze jednoho výletu. Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

Středa 15. 5. 2019 – Písek, Blatná

Sraz v 7:15 hod., Olšanská ulice, na úrovni ZŠ Chelčického, směr do centra.  
Odjezd v 7:30 hod.
V dopoledním programu se projdeme po centru města Písek. Zavítáme například do míst, kde stávala Putimská brána, kde bydlel Fráňa Šrámek, zavítáme do malebných uliček Drlíčova, seznámíme se s kostelem Narození Panny Marie a pochopitelně nevynecháme ani starobylý kamenný most s výhledem na královský hrad a řeku Otavu. V poledne budeme mít čas na oběd či osobní volno a poté se přesuneme do Blatné, kde si prohlédneme místní zámek a v případě hezkého počasí i daňčí oboru.
Návrat cca 18:00 hod.

Středa 22. 5. 2019 – Lednice

Sraz v 6:00 hod., Olšanská ulice, poblíž kaple sv. Rocha a benzínky, směr Želivského.
Odjezd v 6:15 hod.
Po dálnici D 1 přijedeme prakticky až do jihomoravské Lednice, v níž strávíme celý program výletu. Nejprve si prohlédneme interiéry krásného zámku, a protože potom budeme mít určitě i hlad, učiníme přestávku na oběd či osobní volno. Odpoledne se poté projdeme zámeckým parkem k minaretu, ze kterého ti, kteří vystoupí do jeho nejvyššího patra, budou mít možnost porozhlédnout se po lednicko-valtickém areálu a lužním lese. Parkem se pak vrátíme k autobusu a odjedeme do Prahy.
Návrat cca 20:30 hod.
Upozornění: Procházka lednickým parkem je cca 5 km dlouhá a na minaret vedou 302 schody.

Úterý 11. 6. 2019 – Rabí, Sušice

Sraz v 7:15 hod., Olšanská ulice, na úrovni ZŠ Chelčického, směr do centra.  
Odjezd v 7:30 hod.
Přes Strakonice a Horažďovice dorazíme ke slavnému hradu Rabí, který je největší hradní zříceninou v Čechách a u něhož přišel Jan Žižka z Trocnova o druhé oko. Po prohlídce hradu přijedeme do Sušice, kde po krátké procházce v centru města budeme mít čas na oběd či osobní volno. Po něm zavítáme do místního muzea Šumavy, v níž si prohlédneme zajímavé expozice například o sirkařství, šumavském sklářství a podíváme se na mechanické řezbované šestiřadové jesličky.
Návrat cca 18:00 hod.

Úterý 18. 6. 2019 – Kuks, Braunův betlém, Les Království

Sraz v 7:00 hod., Olšanská ulice, poblíž kaple sv. Rocha a benzínky, směr Želivského.
Odjezd v 7:15 hod.
V dopoledním programu nás čeká perla východních Čech – hospital v Kuksu. Prohlédneme si jeho interiéry, včetně barokních soch Ctností a Neřestí od mistra Matyáše Bernarda Brauna, a v lékárenském muzeu se podíváme na expozici Z apatyky do fabriky. Kolem poledního se zastavíme ve Dvoře Králové nad Labem, kde bude čas na oběd či osobní volno. Poté zavítáme k nedaleké lokalitě, v níž učiníme procházku (celkem asi 1,5 km) k do skal tesaným výtvorům známým jako Braunův betlém. Poslední zastávku výletu učiníme u romantické hráze přehradní nádrže Les Království.
Návrat cca 18:45 hod.


Výlety pro seniory v 2. pololetí roku 2019

Na výlety na druhé pololetí je možné se přihlásit osobně od středy 4. září 2019 a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Adély Šulcové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. Od 5. 9. je možné se přihlašovat na tel.: 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz.

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci (Senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) zúčastnit se v kalendářním roce pouze jednoho výletu. Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

Úterý 17. 9. 2019 -  Macocha, Punkevní jeskyně, Brno

Sraz v 6:00 hod., Olšanská ulice, poblíž kaple sv. Rocha a benzínky, směr Želivského.
Odjezd v 6:15 hod.
Po dálnici D1 a přes Brno přijedeme na území Moravského krasu, a to ke známé propasti Macocha. Po krátkém odpočinku a pohledech do její hlubiny sjedeme lanovkou k Punkevní jeskyni. Po její prohlídce, včetně plavby po ponorné říčce, vyjedeme lanovkou zpět nad Macochu a tam budeme mít čas oběd či osobní volno. Odpoledne se při cestě zpět ještě zastavíme v Brně a projdeme se po historickém centru.
Návrat cca 20:50 hod.
Upozornění: Prohlídka Punkevní jeskyně není ideální pro hůře pohyblivé osoby.

Úterý 24. 9. 2019 – Přerov nad Labem, Nymburk, Loučeň

Sraz v 7:45 hod., Olšanská ulice, poblíž kaple sv. Rocha a benzínky, směr Želivského.
Odjezd v 8:00 hod.
Dopoledne se v Přerově nad Labem seznámíme v tamním skanzenu s lidovými stavbami a zvyky dřívějšího Polabí. Před polednem přijedeme do Nymburka, kde se procházkou o délce necelých 1,5 km podíváme na jeho historické památky, včetně části zachovalého hradebního opevnění. Poté budeme mít tradiční čas na oběd či osobní volno a odpoledne se přemístíme do Loučeně, v níž navštívíme zajímavý zámek a v zámeckém parku se budeme moci motat bludišti rostlinného Labyrintária.
Návrat cca 18:20 hod.

Úterý 8. 10. 2019 – Kvilda, Srní

Sraz v 6:45 hod., Olšanská ulice, v úrovni ZŠ Chelčického, směr do centra.  
Odjezd v 7:00 hod.
Výlet do části šumavské přírody nás zavede do dvou jejích interesantních lokalit. V té první, u Kvildy, se nejprve podíváme na Jezerní slať, která se vyznačuje jedněmi z nejchladnějších teplot České republiky. V nedalekém návštěvním centru se projdeme k rysím a jelením výběhům. Krátce po poledni budeme mít čas na oběd či osobní volno, a to přímo na Kvildě, mimo jiné známé z natáčení filmu Král Šumavy. Odpoledne ještě přes Modravu a kolem Antýglu zavítáme do lokality poblíž Srní, kde se pokusíme zahlédnout vlky v jejich rozsáhlém výběhu.  
Návrat cca 20:00 hod.
Upozornění: Výlet je poměrně náročný na chození, pěší trasy celkem cca 6 km.

Úterý 15. 10. 2019 – Pelhřimov, Jihlava

Sraz v 7:45 hod., Olšanská ulice, poblíž kaple sv. Rocha a benzínky, směr Želivského.
Odjezd v 8:00 hod.
V Pelhřimově budeme mít celkem nabitý program, protože navštívíme proslulé Muzeu rekordů a expozici Zlaté české ručičky. Stihnout poté musíme procházku historickým jádrem města a po času určeném na oběd či osobní volno ještě prohlídku Muzea Vysočiny v zámku Pánů z Říčan. Z Pelhřimova se pak přemístíme do Jihlavy, v níž sestoupíme do podzemí, ve kterém se zjevuje tajemné zelené světýlko.
Návrat cca 19:00 hod.