trojka pro seniory - logoMěstská část Praha 3 vás srdečně zve na akce pořádané v rámci projektu TROJKA PRO SENIORY. Veškeré aktivity jsou pro senioryz MČ Praha 3 zdarma. Nabídka bude aktualizována

 


po předchozí domluvě
Právní služby pro seniory

⟶ Úřad MČ Praha 3, Odbor sociálních věcí, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451 či e-mail: hoskova.zdenka@praha3.cz
 


Tísňová péče

Tísňová péče bude pro seniory a zdravotně handicapované dostupnější. Služba tísňová péče umožňuje seniorům a lidem se zdravotním omezením co nejdéle, kvalitně a bezpečně žít v jejich domácím prostředí. Městská část Praha 3 plánuje pořídit ve větším množství přístroje, jejichž prostřednictvím je uživatel připojen k systému tísňové péče 24 hodin denně. V bytě uživatele je nainstalována terminální stanice, která prostřednictvím telefonní linky zajišťuje spojení s centrálním dispečinkem. Pokud se senior či zdravotně postižený ocitne v nouzi, např. při náhlé nevolnosti, pádu či přepadení, má možnost se díky tlačítku, které nosí na krku nebo na ruce, okamžitě spojit s nonstop dispečinkem tísňové péče. Operátorky zajistí pomoc – zavolají rodinu, sousedy, záchranku, policii. Služba tak poskytuje pocit bezpečí nejen seniorům, ale i jejich rodinám, které vědí, že je o jejich blízké nepřetržitě postaráno. Vedle tísňové péče uživatelé z Prahy 3 budou moci využívat i zvýhodněného telefonního tarifu, samotný provoz služby si ale uživatel hradí sám. Měsíčně tato částka činí 400 korun a k jejímu uhrazení se obvykle používá příspěvek na péči. Zájemci o službu tísňové péče se mohou obracet na Oddělení sociální práce ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, Bc. Zdeňka Hošková, tel.: 222 116 451, e-mail: hoskova.zdenka@praha3.cz.


Akce uspořádané pro seniory v roce 2019

MČ Praha 3 v roce 2019 realizovala v rámci projektu Trojka pro seniory soutěž Luštíme s Prahou 3, plavání, kurzy Nordic Walking, 8 výletů, 5 přednášek, 6 Tanečních odpolední v hotelu Olšanka, 6 vycházek a 7 procházek Žižkovem s kvízem, jazykové a PC kurzy, dvě oslavy životních jubileí seniorů, akce v rámci Oslav Mezinárodního dne seniorů, Vánoce pro seniory a institut ombudsmana pro seniory, který poskytuje poradenství v oblasti bydlení, důchodů, sociálních a zdravotnických služeb, volnočasových aktivit, zajišťuje bezplatné právní poradenství, doprovod při úředních jednáních a pomoc v tíživých životních.


Výlety pro seniory v roce 2019

Na výlety na první pololetí je možné se přihlásit osobně od pondělí 15. dubna 2019 a následně v úřední dny mezi 9. a 15. hodinou u Adély Šulcové v budově ÚMČ Praha 3, Seifertova 51, místnost č. 210. Od 16. 4. je možné se přihlašovat na tel.: 222 116 409 či na e-mailu sulcova.adela@praha3.cz.

Městská část Praha 3 umožní každému zájemci (Senioři 65+ s trvalým pobytem na Praze 3) zúčastnit se v kalendářním roce pouze jednoho výletu. Výlety jsou zdarma včetně vstupů na památky, služeb průvodce a cestovního pojištění.

Středa 15. 5. 2019 – Písek, Blatná

Středa 22. 5. 2019 – Lednice

Úterý 11. 6. 2019 – Rabí, Sušice

Úterý 18. 6. 2019 – Kuks, Braunův betlém, Les Království

Úterý 17. 9. 2019 -  Macocha, Punkevní jeskyně, Brno

Úterý 24. 9. 2019 – Přerov nad Labem, Nymburk, Loučeň

Úterý 8. 10. 2019 – Kvilda, Srní

Úterý 15. 10. 2019 – Pelhřimov, Jihlava