Zdá se, že používáte prohlížeč, jenž nepodporuje aktuální technologie pro zobrazování obsahu na webu. Doporučujeme Vám prohlížeč aktualizovat nebo si stáhnout takový, jenž dnešní standardy splňuje.

Aktualizovat

Na vašem soukromí nám záleží

My, Městská část Praha 3, IČO 00063517, používáme soubory cookies k zajištění funkčnosti webu a s Vaším souhlasem i mj. pro zlepšení kvality našich webových stránek a jejich obsahu. Kliknutím na tlačítko „Povolit vše“ souhlasíte s využívaním cookies a předáním údajů o chování na webu.

Přeskočit na hlavní obsah

Lovecký a rybářský lístek

Adresa, telefon, úřední hodiny

Olšanská 2666/7, Praha 3, suterén (vchod z ulice Pitterova), tel. +420 222 116 363

Úřední hodiny

rezervujte si termín (rybářský lístek)

rezervujte si termín (lovecký lístek)

Rybářské lístky

Každý, kdo loví ryby v rybářském revíru je povinen mít platný rybářský lístek. Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu neurčitou, 10 let nebo 30 dní ode dne jeho vydání.

2icon-upozorneni1-blackPoznámka: Jestliže žádost o vydání rybářského lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí.

K vyřízení rybářského lístku pro cizince zdržujícího se na území MČ Praha 3 je potřeba

  • Cestovní doklad

  • osvědčení o získané kvalifikaci (např. osvědčení rybářského svazu o vykonání rybářských zkoušek) nebo oprávnění obdobné rybářskému lístku vydanému v cizím státě,

  • nebo dříve vydaný rybářský lístek, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní,

  • nebo jiný doklad, osvědčující, že již byl držitelem rybářského lístku, s výjimkou rybářského lístku vydaného na 30 dní.

K vydání rybářského lístku na dobu 30 dní se nevyžaduje prokázání kvalifikačních předpokladů.

Lhůty pro vyřízení

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně na místě (např. z důvodu nepřítomnosti referenta oprávněného ve věci rozhodnout), pak je žádost vyřízena nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poplatky za vydání rybářského lístku

Doba platnosti

Výše poplatku

Osoby mladší 15 let

30 dní

200 Kč

200 Kč

10 let

500 Kč

250 Kč

neurčito

1 000 Kč

1 000 Kč*

* Pro osoby starší 15 let studující rybářství nebo osoby, které zajišťují rybářství v rámci svého povolání nebo funkce, je výše poplatku 500 Kč.

Žádost o vydání rybářského lístku lze vyplnit na místě, nebo si ji můžete stáhnout.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ

Lovecké lístky

Lovecký lístek je základní předpoklad pro oprávnění k lovu a vydává se pro cizince na dobu určitou, a to na 1 den, 5 dní, 30 dní, 6 měsíců nebo 1 rok. Cizincem se rozumí fyzická osoba, která nemá na území České republiky trvalý pobyt. Lovecký lístek lze vydat jen tomu, kdo je starší 16 let a je způsobilý k právním úkonům.

2icon-upozorneni1-blackPoznámka: Jestliže žádost o vydání loveckého lístku vyřizuje jiná osoba, musí být pověřena plnou mocí.

K vyřízení loveckého lístku pro cizince zdržujícího se na území MČ Praha 3 je potřeba

  • platný cestovní doklad,

  • platný doklad opravňující k lovu vystavený v cizině, popř. doklad o zkoušce z myslivosti, opatřený úředním překladem do českého jazyka

  • doklad o bezúhonnosti – výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, (u cizince, který nemá na území ČR trvalý pobyt a žádá o vydání loveckého lístku na dobu kratší než 30 dnů, lze výpis z Rejstříku trestů nahradit platným loveckým lístkem ze země jeho pobytu),

  • doklad o pojištění (dle §48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti) platné v den vydání loveckého lístku. V případě, že je doklad o pojištění v jiném jazyce, než je úřední jazyk úřadu, může si úředník vyžádat úředně přeloženou kopii.

Lhůty pro vyřízení

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně na místě (např. z důvodu nepřítomnosti referenta oprávněného ve věci rozhodnout), pak je žádost vyřízena nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení.

Poplatky za vydání loveckého lístku

doba platnosti výše poplatku
1 den 30 Kč
5 dní 50 Kč
30 dní 70 Kč
6 měsíců 100 Kč
1 rok 150 Kč
na dobu neurčitou 1000 Kč (jen pro občany ČR)

Žádost o vydání loveckého lístku lze vyplnit na místě, nebo si ji můžete stáhnout.

ŽÁDOST KE STAŽENÍ

Můžu vyřídit elektronicky?

O lovecký lístek není možné z legislativních důvodů žádat elektronicky.

Login