Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Datum podání žádosti o vydání závazného stanoviska Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Prahy 3 Specifikace zdroje Závazné stanovisko
  Filip Mladenov, DiS Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu stavební úpravy a změna funkčního využití objektu č. p. 1500, Fibichova 19 a 21, parcely  č.  1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5 k. ú. Žižkov, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 300 o velikosti 500, třída NOx 5 11.3.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  A.D.U. atelier s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy objektu Roháčova 1501/95, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRS 1-10C, o výkonu 0,9 -9,5 kW, třída NOx 5 20.3.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Tomáš Kadrmas, Ph.D. Závazné stanovisko pro sloučené rozhodnutí o umístění stavby a ohlášení stavby Přístavba a stavební úpravy rodinného domu, Jeseniova 180/1470, Žižkov, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs DC – 19  SET161DUO, o výkonu 19 kW, třída NOx 5 23.5.2019 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Martina Plichtová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy a nástavba bytového domu Krásova č. p. 542/35, Praha 3 – Žižkov Žižkov nové zdroje - 23x plynový kondenzační kotel Vaillant TV VUW ecoTEC plus, o výkonu 4,2-21,2 kW, třída NOx 5 31.5.2019 - Stacionární zdroje (23 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Aida Padyšáková Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy, nástavba a přístavba BD Seifertova 573/11, 574/13, 465/15, 2848/15a Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel Varfree 120, každý o výkonu 23,9 – 119,5 kW, třída NOx 5 6.6.2019 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Konsztantyin Lehmán Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Rekonstrukce bytu č. 42 v bytovém domě Řehořova 959/11, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel BAXI PROME 24, o výkonu 24 kW, třída NOx 5 11.6.2019 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  MAX ENGINEERING s.r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Bistro Řipská 780/20, stavební úpravy komerční plochy Vinohrady nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel De Dietrich MCA 160, o výkonu 31,5 – 152 kW a 1x De Dietrich MCA 115, o výkonu 20,5 – 107 kW, třída NOx 5 12.6.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  ORESTA spol. s r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Bistro Řipská 780/20, stavební úpravy komerční plochy Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Vaillant VU 246/5-5, třída NOx 5 19.6.2019 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Jana Čadilová Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy, přístavba a nástavba hotelu U Tří korunek, č.p. 414 spojené se stavebními úpravami a změnou užívání objektu č.p. 472 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus KB372-150, každý o výkonu 150 kW, třída NOx 5 7.8.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Pavel Pokorný Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Půdní vestavba 3 bytů, Pospíšilova č. p. 1426/5, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel BOSCH CONDENS, typ GC 9000i M 20/100, každý o výkonu 3,2 – 21,0/30,0 kW, třída NOx 5 9.8.2019 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Alexandra Vítová Bystřická Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy bytového domu Krásova 706/5, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4x plynový kotel, každý o výkonu 24 kW, třída NOx 5 4.9.2019 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  R-Projekt 07 Praha s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy objektu Izraelská č. p. 23/3, k. ú. Žižkov včetně realizace přípojky plynu, Praha  3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTEC VUW 246/5-5, o výkonu 4 – 21 kW, třída NOx 5 4.10.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy