Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Datum podání žádosti o vydání závazného stanoviska Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Prahy 3 Specifikace zdroje Závazné stanovisko
 

Filip Mladenov, DiS

Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu stavební úpravy a změna funkčního využití objektu č. p. 1500, Fibichova 19 a 21, parcely  č.  1255/1, 1255/2, 1255/3, 1255/4, 1255/5 k. ú. Žižkov, Praha 3

Žižkov

nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitocrossal 300 o velikosti 500, třída NOx 5

11.3.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy

 

A.D.U. atelier s.r.o.

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu stavební úpravy objektu Roháčova 1501/95, Praha 3

Žižkov

nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRS 1-10C, o výkonu 0,9 -9,5 kW, třída NOx 5

20.3.2019 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy

 

Ing. Tomáš Kadrmas, Ph.D.

Závazné stanovisko pro sloučené rozhodnutí o umístění stavby a ohlášení stavby Přístavba a stavební úpravy rodinného domu, Jeseniova 180/1470, Žižkov, Praha 3

Žižkov

nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel GEMINOX THRs DC – 19  SET161DUO, o výkonu 19 kW, třída NOx 5

23.5.2019 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy

 

Martina Plichtová

Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy a nástavba bytového domu Krásova č. p. 542/35, Praha 3 – Žižkov

Žižkov

nové zdroje - 23x plynový kondenzační kotel Vaillant TV VUW ecoTEC plus, o výkonu 4,2-21,2 kW, třída NOx 5

31.5.2019 - Stacionární zdroje (23 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy

 

Ing. Aida Padyšáková

Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy, nástavba a přístavba BD Seifertova 573/11, 574/13, 465/15, 2848/15a

Žižkov

nové zdroje - 3x plynový kondenzační kotel Varfree 120, každý o výkonu 23,9 – 119,5 kW, třída NOx 5

6.6.2019 - Stacionární zdroje (3 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy