Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1. 9. 2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Datum podání žádosti o vydání závazného stanoviska Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Prahy 3 Specifikace zdroje Závazné stanovisko
  Design4function s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy BD Sudoměřská 1894/23, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel CONDENSINOX 80, každý o výkonu 80 kW, nízkoemisní třídy 15.1.2021 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. arch. Martin Žižka Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy bytového domu Korunní 73,  č.p. 1257, parc. č. 2804, k.ú. Vinohrady, Praha 3 a změna funkčního využití části objektu Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Vaillant VU1206/5-5 , každý o výkonu 120 kW, třída  NOx 5 16.2.2021 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Tomáš Sekaniba Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení a vodoprávnímu rozhodnutí pro stavbu Bytový dům Strážní, Strážní č. p. 41/16, Praha 3, napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, retenční nádrž, sadové úpravy, dočasná stavba zařízení staveniště a kotvy pro zajištění stavební jámy Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, každý o výkonu 55,2 kW, třída NOx 5 17.2.2021 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy