Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

Datum podání žádosti o vydání závazného stanoviska Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Prahy 3 Specifikace zdroje Závazné stanovisko
  Ing. Jana Koucká Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Zřízení centrální kotelny v 1. PP bytového domu, Kubelíkova 1209/32, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax GB 162 – 100, každý o výkonu 20,8 – 99,5 kW, třída NOx 5 6.1.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
 

Naďa Popelková

Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu Sportovní a rekreační areál Pražačka, Praha 3 – revitalizace areálu

Žižkov

nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, o výkonu cca 1,8 – 32,5 kW, třída NOx 5

9.1.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy

  Ing. arch. Jan Pavel Vlček Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Husinecká 9, Praha 3 - přestavba na bezbariérové byty, nová podzemní retenční nádrž a nová vodovodní přípojka Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, o výkonu 35 kW, třída NOx 5 10.1.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Denisa Nechvátalová Závazné stanovisko k dodatečnému stavebnímu řízení pro stavbu Novostavba bytového domu ve dvoře domu č. p. 381 Cimburkova 7, Praha 3, parc. č. 642/2 k.  ú. Žižkov, dodatečné povolení stavby Žižkov nové zdroje - 5x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100, každý o výkonu 26 kW, třída NOx 5 22.1.2020 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Filip Mladenov, DiS. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Rekonstrukce a nadstavba obytného domu Bořivojova 21, Praha 3 – Vinohrady, parc. č. 2513 Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200W, každý o výkonu max. 49 kW, třída NOx 5 13.2.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  LUKRAT.CZ s.r.o. závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Rozdělení bytové jednotky č. 14, Kubelíkova 21, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Baxi LUNA PLATINUM+ 1.12, o výkonu 2,1 – 12,4 kW, třída NOx 5 28.2.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy