Poskytování informací dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, účinným od 1.9.2012, byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích vydaných na základě těchto žádostí.

 

Datum podání žádosti o vydání závazného stanoviska Identifikace žadatele Předmět žádosti Katastrální území Prahy 3 Specifikace zdroje Závazné stanovisko
  Ing. Jana Koucká Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Zřízení centrální kotelny v 1. PP bytového domu, Kubelíkova 1209/32, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax GB 162 – 100, každý o výkonu 20,8 – 99,5 kW, třída NOx 5 6.1.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Naďa Popelková Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu Sportovní a rekreační areál Pražačka, Praha 3 – revitalizace areálu Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, o výkonu cca 1,8 – 32,5 kW, třída NOx 5 9.1.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. arch. Jan Pavel Vlček Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Husinecká 9, Praha 3 - přestavba na bezbariérové byty, nová podzemní retenční nádrž a nová vodovodní přípojka Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, o výkonu 35 kW, třída NOx 5 10.1.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Denisa Nechvátalová Závazné stanovisko k dodatečnému stavebnímu řízení pro stavbu Novostavba bytového domu ve dvoře domu č. p. 381 Cimburkova 7, Praha 3, parc. č. 642/2 k.  ú. Žižkov, dodatečné povolení stavby Žižkov nové zdroje - 5x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 100, každý o výkonu 26 kW, třída NOx 5 22.1.2020 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Filip Mladenov, DiS. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Rekonstrukce a nadstavba obytného domu Bořivojova 21, Praha 3 – Vinohrady, parc. č. 2513 Vinohrady nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200W, každý o výkonu max. 49 kW, třída NOx 5 13.2.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  LUKRAT.CZ s.r.o. závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Rozdělení bytové jednotky č. 14, Kubelíkova 21, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel Baxi LUNA PLATINUM+ 1.12, o výkonu 2,1 – 12,4 kW, třída NOx 5 28.2.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  JIRSA - ARCHITEKTI, s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Revitalizace bytového domu, Slezská ul. č. p. 1337/106, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 10x plynový kondenzační kotel Vaillant VUI 246/5-5 ecoTEC Plus, třída NOx 5 11.3.2020 - Stacionární zdroje (10 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Alexandra Vítová Bystřická Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Půdní vestavba 6 bytů a stavební úprava 2 stávajících bytových jednotek v objektu Žerotínova  1739/66, Praha 3 – Žižkov Žižkov nové zdroje - 8x plynový kotel Vaillant VU 246/5-3 ecoTEC, každý o výkonu 24,6 kW, třída NOx 5 1.4.2020 - Stacionární zdroje (8 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. arch. Karel Rech  Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy RD Vackov, k. ú. Žižkov, parc. č. 2976, Pod Lipami 2058/32, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 1x plynový konzenzační kotel Vaillant 146/5 ecoTec Plus, o výkonu 14,3 kW, třída NOx 5 6.4.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Eva Dočekalová Závazné stanovisko k územnímu řízení pro stavbu Na Balkáně – sportovní centrum, pozemky parc. č. 1919/10, 1919/21 a 1919/22,  Praha 3 Vysočany nové zdroje - 2x plynový konzenzační kotel Hoval TopGas 45, o výkonu 45 kW, třída NOx 5 28.4.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  PRINS, spol. s r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy domu Dalimilova 2, čp. 760, parcelní číslo 629, Praha 3 - Žižkov Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.70, každý o výkonu 70kW, třída NOx 5 6.5.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  FURE, s.r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu povolení a ke změně užívání  pro stavbu Bytový dům Žižkov, nám. Barikád 1134/3, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200-W, každý o výkonu max. 49 kW, třída NOx 5 15.6.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  TREND Technologie, s.r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Rekonstrukce vytápění bytového domu Bořivojova č.p. 692/122, Praha 3 - Žižkov Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel BUDERUS Logamax plus GB 192-50 iW, každý o výkonu 49 kW, třída NOx 5 17.7.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Jaroslav Bajer Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Praha – Husitská č.p. 42/22, stavební úpravy Žižkov nové zdroje - 1x plynový kondenzační kotel VICTRIX Zeus Superior 32 2ErP, o výkonu až 32 kW a 1x plynový kondenzační kotel VICTRIX Superior 32X 2ErP, o výkonu až 32 kW, oba třídy NOx 6 22.7.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Stanislava Kmentová Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu BD Chlumova 713/20 – rekonstrukce objektu, vestavba podkroví a přístavba výtahu, Praha 3 – Žižkov Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35C, každý o výkonu 35 kW, třída NOx 5 14.8.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Petr Skalník Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Půdní nástavba a vestavba – 4 nových bytů v 6. NP, stavební úprava osobního výtahu (prodloužení výtahu o jednu stanici a výměna technologie), stavební úprava společných částí domu č.p. 2446, Jeseniova 75, k.ú. Žižkov, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 4x plynový kondenzační kotel Vaillant ecoTECpro VUW 236/5-3, každý o výkonu 19,7 kW, třída NOx 5 21.9.2020 - Stacionární zdroje (4 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  ENGINEERS CZ s.r.o. Závazné stanovisko ke stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy objektu Koněvova 1062/80, Praha 3, na parcele 1974, katastrální území Žižkov 727415 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-50i, každý o výkonu 49,9 kW, třída NOx 5 25.9.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  VITKOVIA CENTRUM s.r.o.   Závazné stanovisko ke změně stavby před dokončením stavby Polyfunkční dům Pod Vítkovem, změna stavby před dokončením Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Viessmann Vitodens 200 W, každý o výkonu 29,1 – 110,9 kW, třída NOx 5  16.10.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  ASGK Design s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy RD Na Balkáně, Na Balkáně 2121/136, Praha 3 Žižkov nový zdroj — 1x plynový kondenzační kotel Buderus Logamax plus GB192-25i, o výkonu 25 kW, třída NOx 5 23.10.2020 - Stacionární zdroj (1 plynový kotel), který je součástí předmětné stavby, vyhovuje požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ing. Jaroslav Váňa Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Rekonstrukce BD Milíčova 4/425, Praha 3 - Žižkov Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel THERM 35 KD, každý o výkonu 35 kW, třída NOx 5 4.11.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Senka Ganibegovič Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Rozšíření bytu č. 16 a vestavba 4 bytů, Seifertova 79, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 5x plynový kondenzační kotel Logamax plus GB122i, každý o výkonu 3,3 – 24 kW, třída  NOx 6 18.11.2020 - Stacionární zdroje (5 plynových kotlů), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Ladislava Ťupová Závazné stanovisko k umístění stavby Přístavba sídla firmy Hospimed, Malešická 2251/51, Praha 3, k.ú. Žižkov, p. č. 3502, 3501 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel Geminox THRs 10-35, každý o výkonu 35 kW, třída  NOx 6 10.12.2020 - Stacionární zdroje (2 plynové kotle), které jsou součástí předmětné stavby, vyhovují požadavkům platné legislativy ochrany ovzduší i zásadám ochrany ovzduší stanoveným v rámci hlavního města Prahy
  Design4function s.r.o. Závazné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu Stavební úpravy BD Sudoměřská 1894/23, Praha 3 Žižkov nové zdroje - 2x plynový kondenzační kotel CONDENSINOX 80, každý o výkonu 80 kW, nízkoemisní třídy výměna stávajících zdrojů - 2x plynový kotel Vaillant ecoTEC plus VU 656/4-5, o jmenovitém tepelném příkonu 65 kW, třída NOx 5