Informace jsou žadateli poskytovány zveřejněním, ústně, telefonicky a písemně, na základě podané žádosti.

Žádosti o informace můžete podat v úředních hodinách na formulářích, které si můžete vyzvednout v podatelně Úřadu městské části Praha 3, Havlíčkovo náměstí 9/700 nebo v Seifertově 51 či v kanceláři věcně příslušného odboru — kontakty.

Žádost je podávána na typizovaném formuláři (není povinný ze zákona) — doc 23kBpdf 22kB.