4.1 Kontaktní poštovní adresa

Strukturovaná kontaktní adresa povinného subjektu určená k doručování poštovních zásilek.

  • ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3
  • Havlíčkovo nám. 9/700
  • 130 85 Praha 3

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvu.

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3


4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny všech úřadoven (pracovišť) povinného subjektu určených pro osobní návštěvy.

  • Návštěvní hodiny pro veřejnost na většině pracovišť ÚMČ Praha 3 jsou pondělí 8.00-18.00 hod. a středa 8.00-16.00 hod.
  • Podrobnější úřední hodiny

4.4 Telefonní čísla

Telefonní čísla povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

ústředna: tel. 222 116 111 / telefonní seznam


4.5 Čísla faxu

Čísla faxu povinného subjektu, případně jeho vnitřních útvarů a pracovišť.

fax: 222 540 864


4.6. Adresa internetové stránky

Elektronická adresa oficiálních internetových stránek povinného subjektu s hypertextovým odkazem.

www.praha3.cz


4.7 Adresa e-podatelny

Elektronická adresa všech elektronických podatelen povinného subjektu s hypertextovými odkazy.

e-mail: podatelna@praha3.cz


4.8 Další elektronické adresy

Další elektronické adresy povinného subjektu, případně dalších pracovníků povinného subjektu.

Kontakty (vyhledávání pracovníků)