Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu, tj. městská část Praha 3.

O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Magistrát hl. m. Prahy). Sazebník úhrad nadřízeného orgánu.