Městská část Praha 3 se řídí především těmito předpisy: