Informace dle § 8 zákona č. 110/2019 Sb., zákona o zpracování osobních údajů

Úřad městské části Praha 3 provádí následující zpracování osobních údajů, které mu ukládá zvláštní zákon, nebo je takových osobních údajů třeba k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze zvláštního zákona:


Správce údajů: Městská část Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700, Praha 3, IČ: 00063517


Oznámení pověřence:

Městská část Praha 3, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3, IČO: 00063517

identifikace správce nebo zpracovatele, který sděluje kontaktní údaje na pověřence

Ing. Radek Pomije, MBA, Pověřenec pro ochranu osobních údajů, Lipanská 7, Praha 3 (kancelář 301)
Tel.: +420 222 116 711, Mobil: +420 770 148 439, pomije.radek@praha3.cz