Žádost ze dne 8. 12. 2016

02.01.2017
Dobrý den,  s ohledem na nedostupnost resp. nedohledatelnost informací bych se Vás chtěla zeptat, kdo bude v dalším roce provozovat kemp Žižkov za Pražačkou.  Mohli byste mi sdělit, kdo bu... Celý článek

Žádost ze dne 23.11.2016

08.12.2016
pro kolik osob je kolaudován hudební klub Storm na Tachovském náměstí? Tedy kolik osob současně včetně personálu může pobývat uvnitř klubu, aniž by byly porušeny závažné bezpečnostní předpisy? Je... Celý článek

Žádost ze dne 22.11.2016

29.11.2016
Dobry den,Obracim se na vas s zadosti o poskytnuti informaci dle zakona c.106/1999 Sb.,o svobodnem pristupu k oinformacim. Konkretne se mi jedna o tri informace:1.pocet evidovanych psu v Praze2.pocet ... Celý článek

Žádost ze dne 23.11.2016

29.11.2016
Vážený pane tajemníku, Obracím  se na Vás na základě zákona  o veřejných  informacích  a správního řádu  s  žádostí/prosbou o následující informace: Dělá  M... Celý článek

Žádost ze dne 9.11.2016

23.11.2016
a) Jak velkou část (kolik procent) z roční mandátní odměny, kterou na základě mandátní smlouvy č. 2013/01196/20.2 zaplatí MČ Praha 3 v roce 2016 společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., ... Celý článek

Žádost ze dne 14.11.2016

23.11.2016
Transparency International - Česká republika, o. p. s. (dále jen „žadatelka") žádá na základě zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen &... Celý článek

Žádost ze dne 14.11.2106

23.11.2016
žádá o poskytnutí informace: Žádám o poskytnutí níže uvedených informací spojených s objednávkou č. 2016/1620/OKÚ-OS (kopie přílohou této žádosti): 1) Podrobnější specifikaci poptávaného plnění - jak... Celý článek

Žádost ze dne 14.11.2016

21.11.2016
Vážená paní, vážený pane, rád bych vás požádal o informaci, zda a za jakých podmínek (finančních, operativních) byla uzavřena formální či neformální dohoda mezi MČ Praha 3 (resp. jejím úřadem či je... Celý článek

Žádost ze dne 25.11.2015

08.11.2016
Dobrý den, podle Zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informace týkající se plného znění dokumentu (včetně příloh) obsahující připom... Celý článek

Žádost ze dne 3.11.2016

08.11.2016
Žádá o poskytnuti informace (chllrakteristika): den  zavedení  systému  tzv.  spotřebitelského ombudsmana; právní předpis. na jehož základě je systém tzv. spolřebitels... Celý článek

Žádost ze dne 19.10.2016

03.11.2016
Dobrý den, rád bych tímto požádal o informaci: kolik tzv. sociálních pohřbů Vaše MČ za období leden až září 2016 zajistila u jaké konkrétní pohřební služby/služeb (uvést název a sídlo) byly ty... Celý článek

Žádost ze dne 21.10.2016

03.11.2016
Vážení, v souladu s § 51 odst. 3 písm. b) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, resp. zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás žádám o následující infor­ mace... Celý článek

Žádost ze dne 5.10.2016

25.10.2016
Dobrý den, obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.  Konkrétně se mi jedná o tři informace: 1. &n... Celý článek

Žádost ze dne 28.9.2016

19.10.2016
Žádám o poskytnutí informace zda byla splněna podmínka magistrátu, kde se uvádí, že je ke stavbě třeba souhlasné stanovisko všech vlastníků bytových jednotek v domě Kubelíkova 1155/44 ve věci dod... Celý článek

Žádost ze dne 5.10.2016

19.10.2016
Žádám tímto o poskytnutí informace týkající se fáze stavebního řízení na rekonstrukci a zateplení, týkající se domu v místě mého bydliště. Konkrétně žádám o sdělení, zda a s jakým výsledkem... Celý článek

Žádost ze dne 28.9.2016

14.10.2016
I. Věc: Námitka proti vyrozumění o pokračování v řízení. Vznáším námitku proti pokračování v řízení dodatečné povolení pro stavbu ,,Stavební úpravy pro rozšíření otvoru vlevo od vstupu... Celý článek

Žádost ze dne 20.9.2016

10.10.2016
Vážení, ve  smyslu zákona  č.  106/1999  Sb., o  svobodném  přístupu  k informacím;  žádám  povinný subjekt, tj. Úřad městské části Praha 3, odbor výsta... Celý článek

Žádost ze dne 20.9.2016

04.10.2016
Vážená paní, vážený pane, Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí těchto informací: *- celkové externí náklady spojené s vydáváním tiskoviny typu "rad... Celý článek

Žádost ze dne 19.9.2016

04.10.2016
Vážený pane Fišere, obracím se na Vás na základě komunikace s panem Tomášem Míkeskůu s žádostí o poskytnutí informace o aktuální výši pohledávky, kterou po mě Městská část Praha 3 v současnosti vym... Celý článek

Žádost ze dne 20.9.2016

04.10.2016
V Praze dne 20.9.2016 S ohledem na výše uvedené si Vás dovoluji požádat o poskytnutí informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb., v platném znění, a to: Jakým způso... Celý článek