Žádost ze dne 22. 12. 2015

06.01.2016
Dobrý den, Prosím o pořízení kopií veškeré dokumentace, která se týká výstavby a zprovoznění výtahu na adrese Koněvova 85/47 Praha 3 Žižkov. Dále prosí m o vyjádření stavebního úřadu v jakém reži... Celý článek

Žádost ze dne 16. 12. 2015

22.12.2015
Dobrý den, podle úředníků MHMP bylo vydáno stavební povolení na krátké živičné příčné prahy. Žádám tedy o informace: 1.který policista vydal kladné stanovisko k tomuto povolení. 2.mají tyto prah... Celý článek

Žádost ze dne 10. 12. 2015

22.12.2015
Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí seznamu fu... Celý článek

Žádost ze dne 9. 12. 2015

20.12.2015
Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím bych tí... Celý článek

Žádost ze dne 23. 11. 2015

15.12.2015
Dobrý den Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás žádám o sdělení informace týkající se objektu bytového domu č. p. 1179, č. o. 16 v katastrálním úze... Celý článek

Žádost ze dne 27. 11. 2015

15.12.2015
Vážená paní, vážený pane, v návaznosti na Vaším úřadem poskytnutou informaci dopisem ze dne 26. 11. 2015 č.j. UMCP3 103542/2015 žádám o poskytnutí níže specifikované informace ve smyslu zákona č. ... Celý článek

Žádost ze dne 4. 12. 2015

11.12.2015
Dobrý den. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS ... Celý článek

Žádost ze dne 3. 12. 2015

07.12.2015
1. Podkladový materiál, podnět z místního šetření DS-2, kterým SMP Praha 3 a.s. jako správce nemovitosti požádala o projednání věci v Komisi pro bytovou politiku Rady MČ Praha 3. Jedná se o podklad, n... Celý článek

Žádost ze dne 22. 12. 2015

07.12.2015
Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náp... Celý článek

Žádost ze dne 18. 11. 2015

27.11.2015
Dále žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., tj. informace, zda existuje ve formě písemné či jiné metodický pokyn, návod nebo jiná obdobná instrukce bez ohledu na jejího původce,... Celý článek

Žádost ze dne 13. 11. 2015

23.11.2015
Tímto Vás tedy žádám, ještě jednou, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujícího: Sdělte mi, prosím, pořadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících část... Celý článek

Žádost ze dne 19. 11. 2015

23.11.2015
Dotaz dle z.č. 106/1999 Sb. 1) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně neuvol. zastupitel MČ ? 2) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to sou... Celý článek

Žádost ze dne 3. 11. 2015

19.11.2015
Dobrý den, Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 1) Jaká je výše nákladů na činnost jednotlivých členů a člen... Celý článek

Žádost ze dne 21. 10. 2015

06.11.2015
Žádost o poskytnuti informace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 žádá: odbor výstavby Úřadu městské části Praha 3 o poskytnutí informace (charakteristika): 1. Žádám o informaci o právním stavu bytu č. 26 v d... Celý článek

Žádost ze dne 2. 11. 2015

05.11.2015
Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravě oblasti SBS, a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. Z tohoto dův... Celý článek

Žádost ze dne 2. 11. 2015

05.11.2015
Dobrý den, vzhledem k tomu, že již před více než osmi měsíci jsem upozornil na skutečnost nezákonného umístění krátkých živičných příčných prahů, které jsou stále na svém místě  žádám o poskytnutí ... Celý článek

Žádost ze dne 14. 10. 2015

29.10.2015
Dobrý den, dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace k hospodař... Celý článek

Žádost ze dne 23. 9. 2015

26.10.2015
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informace, a to kopie těchto dokumentů: l Rozhodnutí o umístění stavby a s nimi souv... Celý článek

Žádost ze dne 22. 9. 2015

26.10.2015
Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ž,ádám o poskytnutí informace, a to kopie těchto dokumentů: Stanoviska vydaná k projektové dokumentaci... Celý článek

Žádost ze dne 12.10. 2015

26.10.2015
Tímto Vás tedy žádám, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujícího: Sdělte mi, prosím, pofadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících částí, tedy v psy... Celý článek