• Žádost ze dne 22. 12. 2015
  06.01.2016

  Dobrý den, Prosím o pořízení kopií veškeré dokumentace, která se týká výstavby a zprovoznění výtahu na adrese Koněvova 85/47 Praha 3 Žižkov. Dále prosí m o vyjádření stavebního úřadu v jakém reži... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 12. 2015
  22.12.2015

  Dobrý den, podle úředníků MHMP bylo vydáno stavební povolení na krátké živičné příčné prahy. Žádám tedy o informace: 1.který policista vydal kladné stanovisko k tomuto povolení. 2.mají tyto prah... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 12. 2015
  22.12.2015

  Žádost o poskytnutí seznamu fungujících stanic měření emisí Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí seznamu fu... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 12. 2015
  20.12.2015

  Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím Dobrý den, dle zákona č. 106/1999 Sb, o svobodném přístupu k informacím bych tí... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 11. 2015
  15.12.2015

  Dobrý den Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění, Vás žádám o sdělení informace týkající se objektu bytového domu č. p. 1179, č. o. 16 v katastrálním úze... Celý článek

 • Žádost ze dne 27. 11. 2015
  15.12.2015

  Vážená paní, vážený pane, v návaznosti na Vaším úřadem poskytnutou informaci dopisem ze dne 26. 11. 2015 č.j. UMCP3 103542/2015 žádám o poskytnutí níže specifikované informace ve smyslu zákona č. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 12. 2015
  11.12.2015

  Dobrý den. Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 1. Používáte právní informační systém CODEXIS (dodavatel ATLAS ... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 12. 2015
  07.12.2015

  1. Podkladový materiál, podnět z místního šetření DS-2, kterým SMP Praha 3 a.s. jako správce nemovitosti požádala o projednání věci v Komisi pro bytovou politiku Rady MČ Praha 3. Jedná se o podklad, n... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 12. 2015
  07.12.2015

  Žádám povinný subjekt, v souladu s ust. § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o podání informace o obsahu popisu pracovní činnosti (pracovní náp... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 11. 2015
  27.11.2015

  Dále žádám o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/199 Sb., tj. informace, zda existuje ve formě písemné či jiné metodický pokyn, návod nebo jiná obdobná instrukce bez ohledu na jejího původce,... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 11. 2015
  23.11.2015

  Tímto Vás tedy žádám, ještě jednou, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujícího: Sdělte mi, prosím, pořadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících část... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 11. 2015
  23.11.2015

  Dotaz dle z.č. 106/1999 Sb. 1) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to současně neuvol. zastupitel MČ ? 2) Kolik činí měsíční odměna člena komise Rady MČ pakliže je to sou... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 11. 2015
  19.11.2015

  Dobrý den, Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: 1) Jaká je výše nákladů na činnost jednotlivých členů a člen... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 10. 2015
  06.11.2015

  Žádost o poskytnuti informace MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 žádá: odbor výstavby Úřadu městské části Praha 3 o poskytnutí informace (charakteristika): 1. Žádám o informaci o právním stavu bytu č. 26 v d... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 11. 2015
  05.11.2015

  Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravě oblasti SBS, a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. Z tohoto dův... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 11. 2015
  05.11.2015

  Dobrý den, vzhledem k tomu, že již před více než osmi měsíci jsem upozornil na skutečnost nezákonného umístění krátkých živičných příčných prahů, které jsou stále na svém místě  žádám o poskytnutí ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 10. 2015
  29.10.2015

  Dobrý den, dovoluji si vás tímto požádat o poskytnutí informací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o informace k hospodař... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 9. 2015
  26.10.2015

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Žádám o poskytnutí informace, a to kopie těchto dokumentů: l Rozhodnutí o umístění stavby a s nimi souv... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 9. 2015
  26.10.2015

  Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Ž,ádám o poskytnutí informace, a to kopie těchto dokumentů: Stanoviska vydaná k projektové dokumentaci... Celý článek

 • Žádost ze dne 12.10. 2015
  26.10.2015

  Tímto Vás tedy žádám, ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o sdělení následujícího: Sdělte mi, prosím, pofadí jednotlivých kandidátů v obou hodnotících částí, tedy v psy... Celý článek