• Žádost ze dne 22. 7. 2013
  24.07.2013

  Žádost ze dne 22. 7. 2013 Žadatel: Občané za svobodnou a bezpečnou individuální dopravu, o. s. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. přílohy. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 7. 2013
  24.07.2013

  Žádost ze dne 9. 7. 2013 Žadatel: BAU plus, a. s. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. přílohy. Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 5. 2013
  24.07.2013

  Žádost ze dne 2. 5. 2013 Žadatel: Společenský měsíčník Žižkovské listy Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. přílohy. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 7. 2013
  12.07.2013

  Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 4. 2013
  12.07.2013

  Vážený pane, vážená paní, na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení má povolení k provozu na Praze 3? P... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 5. 2013
  12.07.2013

  Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 5. 2013
  24.06.2013

  Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha. ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 6. 2013
  24.06.2013

  Žadatel Společenský časopis Žižkovské žádá odbor: Odbor občansko-správní; Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 3o poskytnutí informace (charakteristika): 1. Jaké subjekty a ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 5. 2013
  20.06.2013

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení, na jak dlouho může dojít k přerušení dodávky vody v obytných budovách (zejména s ohledem na hygienické podmínky) a jaké scénáře a opatření má zdejší úřad při... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 5. 2013
  06.06.2013

  Vážení, ve smyslu shora označeného zákona zdvořile žádáme o poskytnutí těchto informací: 1) Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace? 2) Jaký produk... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 5. 2013
  27.05.2013

  Žádost společnosti XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1) o sdělení přesného počtu bytových jednotek ve vlastnictví Městské č... Celý článek

 • Žádost ze dne 16.4. 2013
  14.05.2013

  Požaduji kopie aktuálních pojistných smluv majetku, odpovědnosti, a pokud existuje i jiné, které má městská část Praha 3 uzavřeny, a kde bude patrné zejména cena pojištění, druhy pojištění + limity na... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 3. 2013
  09.05.2013

  Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31. 12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .x... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 5. 2013
  03.05.2013

  Žadatel Společenský měsíčník Žižkovské listy, zast. Jeronýmem Janíčkem, editorem: žádá: odbor Odbor bytů a nebytových prostor, Odbor vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 (vyplňte p... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 5. 2013
  03.05.2013

  Žadatel Společenský měsíčník Žižkovské listy, zast. Jeronýmem Janíčkem, editorem: Tímto Vás žádáme o sdělení, zda existuje či existoval (od 1.7. 2012 po současnost) jakýkoli právní vztah mezi členem R... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 4. 2013
  16.04.2013

  Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: 1. Používá vaše MČ při hlasování při jednání Zastupitelstva MČ elektronické hlasování? Pokud ano, jsou ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 4. 2013
  11.04.2013

  Žadatel: Společenský měsíčník ŽIŽKOVSKÉ LISTY, zastoupený Jeronýmem Janíčkem, editorem: žádá: odbor Odbor kancelář úřadu a Odbor vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 (vyplňte pouze... Celý článek

 • Žádost ze dne 7. 4. 2013
  08.04.2013

  Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č. 160/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací. Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy atd.) ... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 3. 2013
  12.03.2013

  Dobrý den, pracuji jako svobodná novinářka pro více médií a zabývám se především komunální politikou a tematikou hazardu. Proto žádám o poskytnutí informace podle § 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 1. 2013
  17.01.2013

  Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím viz. příloha. Praha 17. ledna 2013Č.j.: UMCP3 005224/2013/2/ZS-Ni Vážený pane Temře,k Vašemu dopisu ze dne 11. 1. 2013... Celý článek