Žádost ze dne 8. 10. 2013

Vážená paní inženýrko, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací: 1) Jaké usnesení Rady městské části Praha 3 umožňujě BC Žižkov (Sdružení pro mimoškolní sportovní aktivity SPORT,o.s. se sídlem Praha 3, Husitská 38), využívat nebytové prostory v objektu, který je v majetku městské části Praha 3? 2) Kdo je politicky za toto usnesení zodpovědný? Kdo je jeho předkladatel? 3) Kdo hradí náklady za spotřebovanou energii (plyn, voda, el. energie), kterou spotřebovávají svou činností členové BC Žižkov, popř. jiné osoby v objektu Cimburkova 18? 4) Jaké je číslo smlouvy o pronájmu prostor mezi městskou částí a o.s. nebo BC Žižkov? 5) jaké finanční prostředky obdrželo shora uvedené o.s. nebo BC Žižkov od městské části, formou darů a grantů? 6) Důkaz o využívání nebytových prostor je na www.boxclub.cz? S úctou Josef Török, jednatel, Automotive Construction Group s.r.o.

Vážený pane, k Vašim dotazům ze dne 8. 10. 2013 dle zákona č. 106/1999 Sb., sdělujeme:

- žádné usnesení MČ Praha 3 k využívání nebytových prostor pro BC Žižkov - Sdružení pro mimoškolní aktivity SPORT, o.s. není,

- náklady za spotřebovanou energii v objektu Cimburkova 18 hradí MČ Praha 3 jako vlastník domu, neboť tebnto objekt využívá,

- smlouva o pronájmu prostor v objektu Cimburkova 18 není uzavřena,

- výše uvedené občanské sdružení obdrželo v letošním roce 2 granty, které byly schváleny Zastupitelstvem MČ Praha 3.

S pozdravem

RNDr. Magdalena Benešová, vedoucí odboru bytů a nebytových prostor