Žádost ze dne 7. 4. 2013

Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č. 160/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací. Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy atd.) má povolení k provozu na Praze 3? Poskytněte mi prosím seznam provozoven ve formátu - město/obec, provozovatel, typ hazardní hry a počet těchto zařízení (VHP, IVT, EMR, VTZ atd.), časové rozmezí, kdy je hra povolena (0:00-24:00), adresa povolení (ne nutně v tomto pořadí). Informaci mi sdělte výhradně v otevřeném elektronickém formátu (Excel, csv apod.). S pozdravem Hana Matoušová

Vážená paní Matoušová,

Sázkové hry provozované prostřednictvím funkčně nedělitelného technického zařízení centrálního loterního systému, jímž je elektronický systém tvořený centrální řídící jednotkou, místními kontrolními jednotkami a neomezeným počtem připojených koncových interaktivních videoloterních terminálů. Centrální řídící jednotka řídí veškeré herní procesy, losuje výsledky na základě uplatnění náhody, rozhoduje o všech výhrách a výhry okamžitě zobrazuje na interaktivním videoloterním terminálu, provádí správu vkladů vložených sázejícími a provádí veškerou administraci spojenou s průběhem hry. Centrální řídící jednotka se musí vždy nacházet na státním území České republiky. Interaktivní videoloterní terminál je obsluhován přímo sázejícím a slouží pouze jako zobrazovací jednotka centrálního loterního systému. Uvedené sázkové hry povoluje výhradně Ministerstvo financí České republiky, to také zajišťuje jejich kontrolu, je pro tato zařízení jediným státním dozorem. Se svým dotazem na počet vydaných povolení se obraťte na výšeuvedené ministerstvo.

Od 1. 1. 2012 platí obecně závazná vyhláška č. 18/2011 Sb. HMP, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, dle této obecně závazné vyhlášky nelze na městské části Praha 3 od 1. 1. 2012 povolovat žádné loterie a jiné podobné hry.

V současné době se na území městské části Praha 3 vyskytují pouze výše uvedené „Sázkové hry“, které byly do 31. 12. 2011 povoleny Ministerstvem financí ČR.

Výherní hrací přístroje povolované dle ustanovení § 17 zákona 202/1990 Sb., se na území městské části Praha 3 nenacházejí. Provozní doba žádných provozoven na městské části Praha 3 není časově upravena.

S pozdravem

Eva Cihelková

vedoucí Odboru občansko správního