Žádost ze dne 7. 4. 2013

Vážený pane, vážená paní, na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení má povolení k provozu na Praze 3? Poskytněte mi prosím ve formátu - město/obec, provozovatel, typ hazardní hry a počet těchto zařízení (VHP, EMR, VTZ atd.), časové rozmezí, kdy je hra povolena (0:00-24:00), adresa povolení (ne nutně v tomto pořadí). Informaci mi sdělte výhradně v elektronickém formátu (Excel, csv apod.). S pozdravem Hana Matoušková

Vážená paní Matoušová,

v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vám zasílám následující:

Usnesení Rady měské části č. 669 ze dne 14. 11. 2013 + důvodová zpráva Dopis ze dne 10. 6. 2013 zaslaný na hl. město Prahu.

S pozdravem

Eva Cihelková, vedoucí Odboru občansko správního