Žádost ze dne 4. 12. 2013

Vážení, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení následující informace: na kterých místech a v kterých dnech je ve Vaší městské části letos plánován pouliční vánoční prodej kaprů (tj. bylo zde za tímto účelem vydáno povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace). S pozdravem Marek Voršilka

Vážený pane,

na základě Vaší e-mailové žádosti Vám v příloze zasíláme tabulku s místy stánkového prodeje ryb na území MČ Praha 3, na které náš odbor, tj. Odbor dopravy ÚMČ Praha 3, vydal příslušná rozhodnutí ve věci povolení zvláštního užívání komunikace, resp. obdržel ohlašovací povinnost poplatníka k místnímu poplatku za užívání veřejného prostranství.

S pozdravem

                                                              

Ing. Martin Vančura, vedoucí odboru dopravy

 

Galerie