Žádost ze dne 3. 5. 2013

Žadatel Společenský měsíčník Žižkovské listy, zast. Jeronýmem Janíčkem, editorem: žádá: odbor Odbor bytů a nebytových prostor, Odbor vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 (vyplňte pouze v případě, že je Vám známo, který odbor je příslušný k podání informace) o poskytnutí informace (charakteristika): Tímto Vás žádáme o sdělení přesného počtu volných (neobsazených) bytových jednotek, způsobilých k užívání resp. obývání, jež jsou aktuálně ve vlastnictví Městské části Praha 3. Zároveň Vás žádáme o sdělení přesného počtu volných či uvolněných bytových jednotek ve vlastnictví Městské části Praha 3, které byly Městskou částí Praha 3 pronajaty resp. poskytnuty k užívání občanům (zájemcům o bydlení), a to na základě uzavření klasické nájemní smlouvy, v období od 01. 07. 2012 do 01. 05. 2013.

Vážení,

na základě vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisůvám sdělujeme, že Městská část Praha 3 k 30. 4. 2013 eviduje 255 uvolněný bytových jednotek způsobilých k užívání, které jsou v majetku městské části.

Od 1. 7. 2012 do 1. 5. 2013 bylo, na základěpodaných žádostí o nájem bytu, uzavřeno 77 nájemních smluv.

S pozdravem

RNDr. Magdalena Benešová

vedoucí odboru