Žádost ze dne 24. 7. 2013

Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2013 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo nezletilé dítě svěřeno do výchovy matky, do výchovy otce a do střídavé výchovy obou rodičů. Dále prosím o sdělení, v kolika případech byl zdejším úřadem podán návrh na předběžné opatření, návrh na určení lhůty, návrh na výkon rozhodnutí a v kolika případech bylo zdejším úřadem podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podána ústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.S úctou Ing. Jan Lukeš

Vážený pane Lukeši,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám sděluji:

V opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy zastupoval ÚMČ Praha 3 v roce 2013 do současné doby nezletilé děti v 166 případech, nezletilé dítě bylo svěřeno do výchovy matky v 84 případech, do výchovy otce v 8 případech, do střídavé výchovy ve 4 případech.

V roce 2013 bylo do současné doby podáno8 návrhů na vydání předběžného opatření. Návrhy na určení lhůty a na výkon rozhodnutí nebyly podány, rovněž nebylo do dnešního dne podáno odvolání proti rozhodnutí soudu či podánaústavní stížnost proti rozhodnutí odvolacího soudu.

S pozdravem

Mgr.Vladimír Beran

pověřený zastupováním vedoucího odboru