Žádost ze dne 23. 11. 2013

Dne 23.11.2013 byla v televizním zpravodajství zveřejněna informace o tom, že Zastupitelstvo Vaší městské části mělo údajně schválit změnu územního plánu v lokalitě pod televizním vysílačem, kde se v kategorii "veřejná zeleň" dodnes nachází 40.000 židovských hrobů. Prosím Vás o zaslání informace, zda-li se tento údaj zakládá na pravdě, zda-li Vaše Zastupitelstvo povolilo změnu účelu využití této plochy v územním plánu, na kterém zasedání a kterým usnesením tak bylo učiněno a kdo byl žadatelem o tuto změnu v územním plánu. Za Vaše zaslání této informace dle Zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím děkuji! dotaz podává Občanské sdružení Baševi MUDr. Vít Šlechta - předseda

Vážení členové občanského sdružení Baševi.

Informace, které citujete z televizního zpravodajství, směšují několik témat do jednoho a některá tvrzení nejsou pravdivá. Vlastník větší části pozemků zde získal územní rozhodnutí na „Úpravu parteru televizní věže Žižkov“, které konstatuje, žetakové využití parkové plochy spadá do kategorie „výjimečně přípustné“, a následně také stavební povolení (nikoliv tedy změnu územního plánu, jak uvádějí některá média).

Z hlediska platného územního plánu je plocha vymezena dvěma funkcemi: ZP (parky, historické zahrady a hřbitovy) a TI (zařízení pro přenos informací). K těmto plochám ale ZMČ P3 neschválilo žádnou změnu územního plánu, ani nám není známo podání takového podnětu. Zde se zjevně jedná o „informační šum“ nebo o nepřesnost.

Židovské obci můžeme všeobecně doporučit, aby sledovala procesy schvalování nového územního plánu, využila svých práv a uplatnila v něm své požadavky na ochranu historické funkce využití území.

K vaší žádosti o podání informace dle Zákona č. 109/1999 Schválení změny územního plánu v lokalitě židovského hřbitova pod televizním vysílačem v Praze 4 (samozřejmě opravujeme chybičku = v Praze 3).

Za odbor územního rozvoje

V Praze dne 29.11.2013

Ing.arch. Zdeněk Fikar