Žádost ze dne 20. 11. 2013

Dne 16.5.2013 žadatel podal odvolání proti výsledkům šetření povinného č.j. UMCP3 039960/2013 ze dne 10.5.2013. Do dnešního dne nebylo o odvolání žadatele rozhodnuto, resp. žadatel o tomto nebyl informován. Sdělte prosím: 1) pod jakým číslem jednacím odvolání evidujete, 2) kdy (alespoň orientačně) bude o odvolání rozhodnuto. S pozdravem Dušan Dvořák

Oznamujeme, že Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci odvolání proti výsledkům šetření byla vyřízena.

Informace Vám bude odeslána dne 27. listopadu na adresu uvedenou ve Vaší žádosti o poskytnutí informace. Současně Vám sděluji, že bylo rozhodnuto o bezplatném poskytnutí informace.

S pozdravem

JUDr. Petr Říha, vedoucí odboru živnostenského