Žádost ze dne 2. 7. 2013

Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha.