Žádost ze dne 2. 5. 2013

Žadatel Společenský měsíčník Žižkovské listy, zast. Jeronýmem Janíčkem, editorem: Tímto Vás žádáme o sdělení, zda existuje či existoval (od 1.7. 2012 po současnost) jakýkoli právní vztah mezi členem Redakční rady Radničních novin Prahy 3, panem Jiřím Ptáčkem, bytem XXXXXXXXX, nar. XXXXXXXXX a Městskou částí Praha3. Pakliže takový vztah existoval či existuje, žádáme Vás o jeho specifikaci. Zároveň Vás žádáme o sdělení, zda existuje či existoval jakýkoli právní vztah mezi spol. NETservis s.r.o. se sídlem Thákurova 3, Praha 6, 160 00, IČ: 2579116, v níž je pan Jiří Ptáček jednatelem, a Městskou částí Praha 3. Pakliže takový vztah existoval či existuje, žádáme Vás též o jeho specifikaci. V souvislosti s působením pana Jiřího Ptáčka v Redakční radě Radničních novin Prahy 3 Vás tímto žádáme o přesný popis jeho pracovních a jiných povinností a kompetencí jako člena uvedené rady.

Vážený pane Jeronýme Janíčku,

pan Jiří Ptáček má s městskou částí Praha 3 uzavřenou dohodu o provedení práce. Mezi společností Netservis a městskou částí Praha 3 neexistuje žádný právní vztah. Pan Jiří Ptáček je členem redakční rady Radničních novin. Tato rada se řídí dle Jednacího řádu redakční rady, který je volně přístupný na www.praha3.cz oblasti činnosti redakční rady Radničních novin jsou stanoveny v rámci dokumentu Oblast činnosti redakční rady Radničních novin, který je také volně přístupný na www.praha3.cz

S pozdravem

Mgr. Michaela Púčiková POVĚŘENÁ ZASTUPOVÁNÍM VEDENÍ OVV