Žádost ze dne 2. 5. 2013

Žádost společnosti XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1) o sdělení přesného počtu bytových jednotek ve vlastnictví Městské části Praha 3, které byly v rámci probíhající privatizace bytového fondu v Praze 3 prodány Městskou částí Praha 3 zájemcům o odkup, a to v období od 1.1.2012 do 1.5.2013. Prodejem je myšlen dokonaný převod vlastnických práv k bytové jednotce na kupujícího. 2) o sdělení termínu zahájení privatizace bytů v nově zrekonstruovaném a zregenerovaném bloku domů v Lupáčova č. 10/805, č.12/812, č.14/815, č.16/849, č.18/864, č. 20/865. Pokud není zatím znám přesný termín, kdy budou byty v uvedených domech jejich obyvatelům nabídnuty k odkupu, žádáte alespoň o odhad tohoto termínu. 3) o informaci, zda je pravdou, že na cenu bytových jednotek v Lupáčově ul. byl již vypracován ze strany Městské části Praha 3 více než jeden znalecký posudek, a je-li pravdou, že základní odhadovaná cena jednoho metru čtverečního je dle posudku vyšší než 35.000,-Kč. Pakliže tomu tak není, žádáme o informaci, zda jde o cenu nižší než uvedených 35.000,-Kč.

1) Městská část Praha 3 dokonala v rámci Vámi zadaného období 454 převodů bytových jednotek (jedná se o aktuální informace k datu 15.5.2013).

2) Předpokládaný termín realizace privatizace bytů v Lupáčova 10/805, Lupáčova 12/812, Lupáčova 14/815, Lupáčova 16/849, Lupáčova 18/864, Lupáčova 20/865 je rok 2013.

3) Městská část Praha 3 k požadované otázce sděluje, že žádný znalecký posudek pro privatizaci bytů v domech Lupáčova 10/805, Lupáčova 12/812, Lupáčova 14/815, Lupáčova 16/849, Lupáčova 18/864, Lupáčova 20/865 vypracován nebyl.