Žádost ze dne 19. 8. 2013

Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravě oblasti SBS, a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. Z tohoto důvodu si Vás dovoluji oslovit a požádat Vás o odpovědi na několik otázek na základě zákona č. 106/ 1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění: Využívá Vaše organizace služeb soukromých bezpečnostních služeb? kolik hodin měsíčně tato služba pro Vaši organizaci odpracuje? Jaká je cena za hodinu této služby bez DPH? Využíváte jiné služby SBS při zajištění bezpečností svých objektů? Které to jsou? Od 1. 8. 2013 došlo ke zvýšení minimálních mzdových tarifů, uvažujete o navýšení ceny za služby SBS? Jste spokojeni s kvalitou poskytovaných služeb SBS - ano - požadujeme zlepšení kvality - nejsme spokojeni -? S Pozdravem Mgr. Radek Zapletal

Poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb. v platném znění

Vážení,

na vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., vám sděluji

následující:

a) Městská část Praha 3 využívá služeb soukromých bezpečnostních služeb (SBS).

b) SBS odpracuje při 30 dnech měsíčně 3420 hodin.

c) Cena SBS za hodinu činí 103 Kč bez DPH.

d) Jiné SBS nevyužíváme.

e) V současné době jsme navýšení nerealizovali.

f) S SBS zajišťující služby pro městskou část Praha 3 jsme spokojeni.

 

S pozdravem

Eva Cihelková

VEDOUCÍ ODBORU OBČANSKO SPRÁVNÍHO