Žádost ze dne 19. 12. 2013

Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt iSTAV, určený na pdporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2014. Z tohoto důvodu Vás prosíme o název projektu, stručný popos projektu, rozpočet projektu v mil. Kč, plánovaný termín započetí projektu, předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele. V případě, že rozpočet ještě nění schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde. Děkujeme Vám za spolupráci Ondřej Kloc, iSTAV, research manager.

Na webových stránkách Městské části Praha 3 je uveřejněn schválený rozpočet Městské části Praha 3. V něm jsou zahrnuty i veškeré rozestavěné a k realizaci připravené investiční akce.

V průběhu měsíce ledna bude na profilu zadavatele, tedy Městské části Praha 3, zveřejněn seznam předpokládaných výběrových řízení.

Máme za to, že tyto dva uvedené zdroje Vám podají veškeré informace k vašemu dotazu.

Jestliže byste měli zájem u některé konkrétní akce o další podrobnosti, je třeba žádost podat na příslušném formuláři, který je na webových stránkách Městské části Praha 3 uveřejněn a počítat se zpoplatněním těchto informací. V souladu s nařízením tajemníka Úřadu městské části č. 6/2013 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ing. Jiří Louša, vedoucí Odboru technické správy majetku a investic