Žádost ze dne 18. 10. 2013

Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane Ptáčku,
na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující:


Kolik zaměstnanců Prahy 3 pro správu IT zaměstnávala před uzavřením smlouvy „Částečný outsourcing informačních technologií Úřadu městské části Praha 3"?
Před uzavřením uvedené smlouvy bylo zařazeno do odboru informatiky 6 zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3.

Kolik jich odbor informatiky zaměstnával v průběhu plnění smlouvy?
V průběhu plnění uvedené smlouvy byli zařazeni do odboru informatiky 4 zaměstnanci Úřadu městské části Praha 3, od 1.8.2013 5 zaměstnanců.

Kolik jich odbor informatiky zaměstnává nyní po vypovězení smlouvy?
Ke dni 18.10.2013 má odboru informatiky 5 zaměstnanců Úřadu městské části Praha 3, předpokládaný počet je 8.

Kolik činil měsíční nájem firmy COMTESYS v prostorách radnice (usnesení rady č. 189 ze dne 18.3.2009)?
Měsíční nájem činní 934,- Kč.

Firma COMTESYS si do prostor radnice přivedla své zaměstnance. Nebyli to náhodou stejní lidé, o které se snížil stav zaměstnancu MČ? Tedy šlo reálně o jiné pracovníky, nebo akorát došlo k tomu, že práci prováděli stejní zaměstnanci, ale nově byli zaměstnaní soukromou firmou?
Plnění uvedené smlouvy bylo zajišťováno týmem pracovníků uvedené firmy. Součástí tohoto týmu byli i původní zaměstnanci ÚMČ Praha 3.

Tomáš Hilmar, vedoucí odboru informatiky