Žádost ze dne 17. 10. 2013

Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za rok 2012 nebo k 31.12.2012 podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls. • Rozvaha; • Výkaz zisku a ztráty; • Příloha; • Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad – Fin 2-12 M (část I. až X.). Děkuji. S přátelským pozdravem, Lucie Sedmihradská

Vážená paní Sedmihradská,
reaguji tímto na Vaší žádost o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 21. 10. 2013, a v souladu s § 6 tohoto zákona Vás tímto odkazuji na zveřejněné informace, které lze vyhledat a získat v plném rozsahu Vaší žádosti na webových stránkách Městské části Praha 3.

Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, a Příloha jsou k dispozici na následujícím odkazu:
http://www.praha3.cz/public/f7/f4/1/192819_91388_ZMC_2013_402.pdf

Jedná se o usnesení ZMČ č. 402 ze dne 25. 9. 2013, kterým byla schválena účetní závěrka Městské části Praha 3 za rok 2012. Všechny výše uvedené výkazy jsou přílohami tohoto usnesení.

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků pak na odkazu:
http://www.praha3.cz/public/8a/a/5/179132_78316_ZMC_2013_381.pdf
Jedná se o usnesení ZMČ č. 251 ze dne 18. 6. 2013, kterým byl schválen závěrečný účet Městské části
Praha 3 za rok 2012. Uvedený výkaz je přílohou tohoto usnesení na straně 251 -273.

Ing. Lenka Sajfrtová, vedoucí odboru