Žádost ze dne 14. 10. 2013

Vážená paní starostko, podle zákona 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí všech informací o vztazích Městské části Praha 3 se společnostmi FK Viktoria Žižkov a.s. a Viktoria Žižkov a.s. včetně všech platných usnesení zastupitelstva s tím souvisejících. Šimon Trlifaj

Vážený pane Trlifaji,

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zasíláni v příloze požadované informace o vztazích městské části Praha 3 se společnostmi FK Viktoria Žižkov a.s. a Viktoria Žižkov a.s.

S pozdravem,

Ing. Vladislava Hujová

 

Přílohy:

• Smlouva o výpůjčce 5/0650/00 ze dne 10.5.2000

• Usnesení ZMČ Č. 483 ze dne 17.9.2002

• Smlouva 5/256/03 ze dne 1.4.2003

• (Kupní smlouva 51344/03 ze dne 23.4, 003

• Smlouva o investici při rekonstrukci tribuny fotbal. stadionu 5/436/03 ze dne 26.5.2003

• Příkaz/li smlouva 8/456/03 ze dne 5.6.2003 • Smlouva o poradenské činnosti 8/901/03 ze dne 30.6.2003

• Smlouva S/1033/03 ze dne 11.8.2003

• Nájemní smlouva S 172/05 ze dne 21.2.2005

• Notářský zápis NZ 737/2009

• Dohoda mezi akcionáři spol. Viktoria Žižkov a.s. ze dne 3.2.2010

• Dohoda o narovnání a úpravě některých dalších vztahů 5/0651/00

• Dodatek č. 1 k Dohodě mezi akcionáři spol. Viktoria Žižkov a.s. ze dne 7.7.2010

• Smlouva o půjčce č. 2011/01376/7 ze dne 19.7. 011

• Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce Č. Č. 2011/01376/7 ze dne 4.4.2012

• Dodatek č. 2 ke smlouvě o půjčce Č. Č. 2011/01376/7 ze dne 26.7.2012

• Kupní smlouva 2012/02054/20.2 ze dne 15.11.2012

• Dohoda o započtení a vypořádání vzáj. pohledávek 2012/02125/20.2 ze dne 3.12.2012

• Dohoda o vypořádání zhodnocení pozemku 2012/02124/20.2 ze dne 3.12.2012 • Nájemní smlouva 2013/00735/20.2 ze dne 28.3.2013 Darovací smlouva č. 2013/00732/19 ze dne 28.3.2013