Žádost ze dne 12. 3. 2013

Dobrý den, pracuji jako svobodná novinářka pro více médií a zabývám se především komunální politikou a tematikou hazardu. Proto žádám o poskytnutí informace podle § 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, kolik videoloterijních terminálů, jejichž provoz povoluje výhradně ministerstvo financí, je umístěno ve vaší městské části a na kterých adresách. Děkuji a přeji hezký den! PhDr. Eva Božoňová

Vážená paní PhDr. Božoňová,
Úřad městské části Praha 3, (dále jen „ÚMČ“), odbor občansko správní, příslušný v řízení, vedeném podle ustanovení § 10 zák.č. 500/2004 Sb., správního řádu, odpovídá na Váš dotaz, kolik videoloterních terminálů, jejichž provoz povoluje výhradněministerstvo financí je umístěno na území městské části Prahy 3 a na kterých adresách.

Zastupitelstvo hl.m. Prahy schválilo dne 15.12.2011 obecnězávaznou vyhlášku č. 18/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterou se mění obecnězávazná vyhláška č. 19/2007 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých lze provozovat VHP, ve znění pozdějších předpisů(dále jen „OZV č. 18/2011“). Tato nová obecnězávazná vyhláška nabyla účinnost dnem 1. ledna 2012.

ÚMČPraha 3 nemá v příloze této OZV č. 18/2011 uvedena žádná místa a čas, na kterých lze provozovat. Z tohoto důvodu ani Ministerstvo financí nepovoluje od ledna 2012 na Praze 3 žádné nové videoloterní terminály. Společnosti, které se touto činností zabývají, nemají povinnost oznámit, kolik těchto přístrojůa na kterých místech na území naší městské části provozují.

Vzhledem k tomu, že tyto společnosti nám již přímo neposílají ani místní poplatky z těchto přístrojů, neboť je posílají přímo na finanční úřady a ty potom prostřednictvím Magistrátu hl.m.Prahy nám, nemáme bohužel žádnou kontrolu, kolik a kde se tyto přístroje vyskytují.

Z těchto důvodů Vás prosím, abyste se obrátila přímo na Ministerstvo financí, které by Vám mělo poskytnout přesnou odpověď na Váš dotaz.

S pozdravem
Eva Cihelková
vedoucí odboru