Žádost ze dne 11. 5. 2013

Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení, na jak dlouho může dojít k přerušení dodávky vody v obytných budovách (zejména s ohledem na hygienické podmínky) a jaké scénáře a opatření má zdejší úřad připravené na rozsáhlejší výpadky v dodávkách vody pro obyvatele městské části. Dále prosím o sdělení, k jakým rozsáhlým výpadkům v dodávkách vody došlo na území městské části za uplynulých 12 měsíců. Ing. Jan Lukeš

Vážený pane Lukeši,

odbor kontroly a interního auditu obdržel od tajemníka Úřadu městské části Praha 3 vaši stížnost ve výše uvedené věci k přímému řízení. Ve smyslu ust. 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu s Vaší žádosti sděluji, že doba přerušení dodávky vody je závislá na rozsahu havárie vodovodního řadu. Nejsou určeny žádné limity či normy pro odstranění poruchy, protože nelze předvídat její rozsah. V případě přerušení dodávky vody je dodavatelem Pražské vodovody a kanalizace a. s. zahájeno náhradní zásobování. Náhradní zásobování vodou je zajišťováno autocisternami. Při vhodných dopravních a klimatických podmínkách (při teplotách nad bodem mrazu) se kromě využívání autocisteren přistavují cisternové přívěsy. Městská část Praha 3 nemá předem připravené scénáře a opatření pro rozsáhlejší výpadky v dodávkách vody, neboť každá havárie vyžaduje konkrétní a specifické opatření v souladu s okolnostmi dané havárie. Městská část Praha 3 nevede statistiku rozsáhlých výpadků vody ve správním obvodu městská část Praha 3za uplynulých 12 měsíců, protože není o rozsáhlých výpadcích vody doddavatelem vody informována. Z tohoto důvodu nemůžeme poskytnout informace, které nemáme k dispozici. V souvislosti s tímto všask si dovoluji upozornit na skutečnost, že v tomto momentě nejsme příslušným subjektem. V kontextu s podledním odstavcem Vaší žádosti předáváme stížost nadřízenému orgánu. Současně prosím přijměte omluvu za jednodenní zpoždění zákonem stanovené lhůty.

S pozdravem

Mgr. Sněžana Pellarova, vedoucí odboru kontroly a interního auditu