Žádost ze dne 11. 3. 2013

Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31. 12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls.: rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad - Fin 2-12 M (část I. až X.). Děkuji. S přátelským pozdravem Lucie Sedmihradská.

Na základě Vaší žádosti o zpřístupnění informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zasíláme v příloze Vámi požadované informace k  31.12.2011. Informace k 31.12.2012 jsou součástí závěrečného účtu za rok 2012, který ještě neprošel procesem schválení Zastupitelstvem MČ.

Zároveň připomínám, že požadovanou informaci jsme spolu s dalšími výkazy za rok 2010 a 2011 pro potřeby Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 2011

Účetní výkazy 2011

Rozvaha - bilance

 

 

Galerie