Žádost ze dne 11. 1. 2013

Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím viz. příloha.

Praha 17. ledna 2013
Č.j.: UMCP3 005224/2013/2/ZS-Ni

Vážený pane Temře,
k Vašemu dopisu ze dne 11. 1. 2013 Vám odpovídám na dotazy pro Vaší seminární práci.

K bodu 1, 2 a 3
Městská část Praha 3 je jediným akcionářem (tedy stoprocentním vlastníkem) pěti akciových společností:

 • Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. (SMP)
 • Správa komunálního majetku Praha 3, a.s. (SKM)
 • Investiční a rozvojová Praha 3 a.s. (IR)
 • Pražská parkovací a.s. (PP)
 • Správa zbytkového majetku MČ Praha 3, a.s. (SZM)

K bodu 4
Všechny společnosti vznikly za účelem správy majetku MČ Praha 3 a zabývají se:

 • pronájmem bytů, nebytových prostor a parkovacích stání
 • správou a údržbou nemovitostí s těmito prostorami
 • opravami a rekonstrukcemi těchto nemovitostí
 • výrobou a distribucí tepla v těchto nemovitostech

K bodu 5

Společnosti vznikly postupně:

 • SKM v roce 1996 transformací z bývalého podniku OPBH
 • PP v roce 2004
 • SZM, IR a SMP v roce 2009

K bodu 6

Za dobu trvání akciových společností nebyla akcionáři vyplacena dividenda a nebyly ani vypláceny tantiémy členům představenstva a dozorčí rady. Finanční prostředky z vybraného nájemného jsou používány pro údržbu, opravy a rekonstrukce nemovitostí (zateplení fasád, výměny oken atd.).

K bodu 7

Samotné založení akciové společnosti se řídí Obchodním zákonem a není problémem. Sporné otázky mohou vznikat v zastupitelstvu, protože výkon akcionářský práv provádí Rada městské části v působnosti jediného akcionáře a nepotřebuje souhlas zastupitelstva. Zastupitelstvo zůstává suverénem v majetkových otázkách (prodej, koupě apod.).

K bodu 8

Ve vztahu k občanům bylo největším problémem přesvědčit je, že nová akciová společnost se bude chovat k občanům lépe než původní OPBH. A problémem kvality služeb a „otevřeností“ našich akciových společností vůči občanům i občanských sdružením se zabýváme i v tuto chvíli, kdy připravujeme sloučení společností do jedné nebo dvou a.s.

Přeji Vám úspěšné vypracování seminární práce a v případě Vaší potřeby dalších informací nabízím možnost konzultace.

S pozdravem
Ing. Bohuslav Nigrin
zástupce starostky