Žádost ze dne 1. 8. 2013

Já, Mgr. Petr Topka,tímto žádám Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, o poskytnutí níže uvedené informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o zaslání kopie Stavebního povolení „Novostavba polyfunkčního domu Zlatice na pozemcích č. parc. 426, 428, 430/1, 430/3, 433, 434, 430/7, 436 při ul. Hájkova a Kališnická, včetně přípojek inženýrských sítí na pozemcích č. parc. 416/1, 424, 4369/1, 440, k. ú. Žižkov, Praha 3". Prosím, aby mi požadovaná informace byla poskytnuta v elektronické formě prostřednictvím datové schránky. Děkuji a zůstávám s pozdravem Mgr. Petr Topka