Žádost ze dne 1. 10. 2013

Vážená paní, vážený pane, děkuji za částečnou odpověď a prosím Vás o zodpovězení zbývajících otázek. 1) Jaké služby spojené s užíváním hlasovacího zařízení MČ Praha 3 nakupuje? 2) Jaká je celková cena služeb? 3) Jaká je dílčí cena pronájmu a případných služeb bezprostředně spojených s užíváním hlasovacího zařízení Zastupitelstvem Praha 3? 4) Dále Vás žádám o kompletní seznam dokumentů, včetně jejich názvů, dat nabytí platnosti a spisových značek, na jejichž základě Úřad MČ používá hlasovací zařízení. Pro přehlednost Vás prosím o ocitování otázek před jednotlivými odpověďmi. Prosím Vás také o anonymizaci osobních dat ve Vaší odpovědi. Dokument bude opět automaticky publikován na veřejně přístupném internetovém portálu infoprovsechny.cz . Děkuji! S pozdravem Filip Kalfus

Dobrý den,

k vaší žádosti ze dne 1. 10. 2013 vám sděluji následující:

K bodu 1

Městská část Praha 3 nakupuje tyto služby spojené s užíváním hlasovacího zařízení:

Instalace zařízení, oživení před naplněním daty, obsluhu hlasovacího zařízení v průběhu celého zasedání, export dat, pronájem hlasovacího zařízení.

K bodu 2 a 3

Hlasovací zařízení MINISTR + 36 hlasovacích staniček + doprava + instalace + odborná obsluha činí za 1 dní/h 25. 000 Kč, vzhledem k tomu, že jednání Zastupitelstva městské části Praha 3 probíhá v jednom dni je celková cena 25. 000 Kč

K bodu 4

Hotelu Olšanka je e-mailem odeslaná objednávka na všechny požadované služby, na základě akceptované cenové nabídky je hotelem Olšanka zaslána zálohová faktura a následně faktura konečná. Faktury jsou evidovány, každá faktura má svou průvodku a je zaznamenána v účetním programu GORDIC. Objednávka je součástí faktury.

Hlasovací zařízení od fi. MINISTR se používá od července 2013.

Jednání ZMČ Praha 3 15. 8. 2013              průvodka faktury č. 2013091224, 2013091160

Jednání ZMČ Praha 3 25. 9. 2013              průvodka faktury č. 2013091305, 201391363

S pozdravem

Eva Cihelková

vedoucí odboru občansko správního