Žádost ze dne 22. 7. 2013

24.07.2013
Žádost ze dne 22. 7. 2013 Žadatel: Občané za svobodnou a bezpečnou individuální dopravu, o. s. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. přílohy. ... Celý článek

Žádost ze dne 9. 7. 2013

24.07.2013
Žádost ze dne 9. 7. 2013 Žadatel: BAU plus, a. s. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. přílohy. Celý článek

Žádost ze dne 2. 5. 2013

24.07.2013
Žádost ze dne 2. 5. 2013 Žadatel: Společenský měsíčník Žižkovské listy Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. přílohy. ... Celý článek

Žádost ze dne 2. 7. 2013

12.07.2013
Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha. ... Celý článek

Žádost ze dne 7. 4. 2013

12.07.2013
Vážený pane, vážená paní, na základě zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení má povolení k provozu na Praze 3? P... Celý článek

Žádost ze dne 11. 5. 2013

12.07.2013
Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha. ... Celý článek

Žádost ze dne 20. 5. 2013

24.06.2013
Žádost o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím. Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a odpověď viz. příloha. ... Celý článek

Žádost ze dne 11. 6. 2013

24.06.2013
Žadatel Společenský časopis Žižkovské žádá odbor: Odbor občansko-správní; Odbor kultury, Odbor vnějších vztahů Úřadu městské části Praha 3o poskytnutí informace (charakteristika): 1. Jaké subjekty a ... Celý článek

Žádost ze dne 11. 5. 2013

20.06.2013
Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení, na jak dlouho může dojít k přerušení dodávky vody v obytných budovách (zejména s ohledem na hygienické podmínky) a jaké scénáře a opatření má zdejší úřad při... Celý článek

Žádost ze dne 21. 5. 2013

06.06.2013
Vážení, ve smyslu shora označeného zákona zdvořile žádáme o poskytnutí těchto informací: 1) Jaký mailserver používá Váš povinný subjekt k ukládání a k organizaci emailové komunikace? 2) Jaký produk... Celý článek

Žádost ze dne 2. 5. 2013

27.05.2013
Žádost společnosti XY o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 1) o sdělení přesného počtu bytových jednotek ve vlastnictví Městské č... Celý článek

Žádost ze dne 16.4. 2013

14.05.2013
Požaduji kopie aktuálních pojistných smluv majetku, odpovědnosti, a pokud existuje i jiné, které má městská část Praha 3 uzavřeny, a kde bude patrné zejména cena pojištění, druhy pojištění + limity na... Celý článek

Žádost ze dne 11. 3. 2013

09.05.2013
Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za roky 2010 až 2012 nebo k 31. 12. jednotlivých let podle charakteru výkazu. pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .x... Celý článek

Žádost ze dne 3. 5. 2013

03.05.2013
Žadatel Společenský měsíčník Žižkovské listy, zast. Jeronýmem Janíčkem, editorem: žádá: odbor Odbor bytů a nebytových prostor, Odbor vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 (vyplňte p... Celý článek

Žádost ze dne 2. 5. 2013

03.05.2013
Žadatel Společenský měsíčník Žižkovské listy, zast. Jeronýmem Janíčkem, editorem: Tímto Vás žádáme o sdělení, zda existuje či existoval (od 1.7. 2012 po současnost) jakýkoli právní vztah mezi členem R... Celý článek

Žádost ze dne 7. 4. 2013

16.04.2013
Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č. 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací: 1. Používá vaše MČ při hlasování při jednání Zastupitelstva MČ elektronické hlasování? Pokud ano, jsou ... Celý článek

Žádost ze dne 11. 4. 2013

11.04.2013
Žadatel: Společenský měsíčník ŽIŽKOVSKÉ LISTY, zastoupený Jeronýmem Janíčkem, editorem: žádá: odbor Odbor kancelář úřadu a Odbor vnějších vztahů a komunikace Úřadu městské části Praha 3 (vyplňte pouze... Celý článek

Žádost ze dne 7. 4. 2013

08.04.2013
Vážený pane, vážená paní, na základě zákona č. 160/1999 Sb. žádám o poskytnutí těchto informací. Kolik videoloterijních terminálů a jiných technických hracích zařízení (rulety, kostky, triplexy atd.) ... Celý článek

Žádost ze dne 12. 3. 2013

12.03.2013
Dobrý den, pracuji jako svobodná novinářka pro více médií a zabývám se především komunální politikou a tematikou hazardu. Proto žádám o poskytnutí informace podle § 106/1999 Sb. o svobodném přístupu ... Celý článek

Žádost ze dne 11. 1. 2013

17.01.2013
Text žádosti o informaci ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím viz. příloha. Praha 17. ledna 2013Č.j.: UMCP3 005224/2013/2/ZS-Ni Vážený pane Temře,k Vašemu dopisu ze dne 11. 1. 2013... Celý článek