• Žádost ze dne 28. 12. 2013
  06.01.2014

  Dobrý den, v návaznosti na naši předchozí komunikaci a rozhovor s panem Stropnickým žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí smlouvy, podle které Radnice ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 12. 2013
  06.01.2014

  Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt iSTAV, určený na pdporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů mě... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 12. 2013
  02.01.2014

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2011 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, vkolika případech bylo ... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 12. 2013
  02.01.2014

  Vážení, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení následující informace: na kterých místech a v kterých dnech je ve Vaší městské části letos plánován pouliční vánočn... Celý článek

 • Žádost ze dne 23. 11. 2013
  04.12.2013

  Dne 23.11.2013 byla v televizním zpravodajství zveřejněna informace o tom, že Zastupitelstvo Vaší městské části mělo údajně schválit změnu územního plánu v lokalitě pod televizním vysílačem, kde se v... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 11. 2013
  27.11.2013

  Dne 16.5.2013 žadatel podal odvolání proti výsledkům šetření povinného č.j. UMCP3 039960/2013 ze dne 10.5.2013. Do dnešního dne nebylo o odvolání žadatele rozhodnuto, resp. žadatel o tomto nebyl in... Celý článek

 • Žádost ze dne 22. 11. 2013
  25.11.2013

  Vážené dámy a pánové, dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku ... Celý článek

 • Žádost ze dne 30. 10. 2013
  04.11.2013

  Dobrý den, prosím o informaci o finanční podpoře kulturních akcíí (Designblok, Bienalle atd) realizovaných na Nákladovém nádraží na Žižkově od 30 6 2012 do 25 10 2013 z rozpočtu MČ Praha 3, případně t... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 10. 2013
  24.10.2013

  Vážená paní inženýrko, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací: 1) Jaké usnesení Rady městské části Praha 3 umožňujě BC Žižkov (Sdružení ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 10. 2013
  23.10.2013

  Vážení, obracíme se na Vás jménem Nadačního fondu proti korupci, se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, IČ: 248 21 659, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 835, ve věci žádosti ... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 10. 2013
  23.10.2013

  Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za rok 2012 nebo k 31.12.2012 podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls. • Rozvaha; • Výkaz ... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 10. 2013
  18.10.2013

  Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vážený pane Ptáčku,na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující: Kolik zaměstnanců Pra... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 10. 2013
  18.10.2013

  Vážená paní starostko, podle zákona 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí všech informací o vztazích Městské části Praha 3 se společnostmi FK Viktoria Žižkov a.s. a Viktori... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 10. 2013
  15.10.2013

  Vážená paní, vážený pane, děkuji za částečnou odpověď a prosím Vás o zodpovězení zbývajících otázek. 1) Jaké služby spojené s užíváním hlasovacího zařízení MČ Praha 3 nakupuje? 2) Jaká je celková cena... Celý článek

 • Žádost ze dne 16. 9. 2013
  16.09.2013

  Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení vol... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 8. 2013
  11.09.2013

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2012 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 8. 2013
  30.08.2013

  Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravě oblasti SBS, a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. Z tohoto důvodu... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 3. 2013
  27.08.2013

  Vážený pane tajemníku, dovoluji si Vás požádat o sdělení, kdy a kde (datum+url) byla zdejším úřadem zveřejněna výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle §18 zákona č.106/1999 Sb. se vše... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 8. 2013
  12.08.2013

  Já, Mgr. Petr Topka,tímto žádám Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, o poskytnutí níže uvedené informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o zaslání k... Celý článek

 • Žádost ze dne 24. 7. 2013
  07.08.2013

  Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2013 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo... Celý článek