Žádost ze dne 28. 12. 2013

06.01.2014
Dobrý den, v návaznosti na naši předchozí komunikaci a rozhovor s panem Stropnickým žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí smlouvy, podle které Radnice ... Celý článek

Žádost ze dne 19. 12. 2013

06.01.2014
Dovoluji si Vás oslovit za společnost Business Media CZ, s. r. o. a její projekt iSTAV, určený na pdporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů mě... Celý článek

Žádost ze dne 2. 12. 2013

02.01.2014
Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2011 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, vkolika případech bylo ... Celý článek

Žádost ze dne 4. 12. 2013

02.01.2014
Vážení, dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám o sdělení následující informace: na kterých místech a v kterých dnech je ve Vaší městské části letos plánován pouliční vánočn... Celý článek

Žádost ze dne 23. 11. 2013

04.12.2013
Dne 23.11.2013 byla v televizním zpravodajství zveřejněna informace o tom, že Zastupitelstvo Vaší městské části mělo údajně schválit změnu územního plánu v lokalitě pod televizním vysílačem, kde se v... Celý článek

Žádost ze dne 20. 11. 2013

27.11.2013
Dne 16.5.2013 žadatel podal odvolání proti výsledkům šetření povinného č.j. UMCP3 039960/2013 ze dne 10.5.2013. Do dnešního dne nebylo o odvolání žadatele rozhodnuto, resp. žadatel o tomto nebyl in... Celý článek

Žádost ze dne 22. 11. 2013

25.11.2013
Vážené dámy a pánové, dovoluji si Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, požádat o poskytnutí následujících informací týkajících se poskytování náhrad mzdy a výdělku ... Celý článek

Žádost ze dne 30. 10. 2013

04.11.2013
Dobrý den, prosím o informaci o finanční podpoře kulturních akcíí (Designblok, Bienalle atd) realizovaných na Nákladovém nádraží na Žižkově od 30 6 2012 do 25 10 2013 z rozpočtu MČ Praha 3, případně t... Celý článek

Žádost ze dne 8. 10. 2013

24.10.2013
Vážená paní inženýrko, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás žádám o poskytnutí informací: 1) Jaké usnesení Rady městské části Praha 3 umožňujě BC Žižkov (Sdružení ... Celý článek

Žádost ze dne 11. 10. 2013

23.10.2013
Vážení, obracíme se na Vás jménem Nadačního fondu proti korupci, se sídlem Praha 1, Tržiště 366/13, PSČ 118 00, IČ: 248 21 659, vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 835, ve věci žádosti ... Celý článek

Žádost ze dne 17. 10. 2013

23.10.2013
Vážená paní, vážený pane, žádám o poskytnutí níže uvedených výkazů za rok 2012 nebo k 31.12.2012 podle charakteru výkazu. Pokud to používaný software umožňuje, tak ve formátu .xls. • Rozvaha; • Výkaz ... Celý článek

Žádost ze dne 18. 10. 2013

18.10.2013
Žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vážený pane Ptáčku,na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. Vám sdělujeme následující: Kolik zaměstnanců Pra... Celý článek

Žádost ze dne 14. 10. 2013

18.10.2013
Vážená paní starostko, podle zákona 106/1999 sb. O svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí všech informací o vztazích Městské části Praha 3 se společnostmi FK Viktoria Žižkov a.s. a Viktori... Celý článek

Žádost ze dne 1. 10. 2013

15.10.2013
Vážená paní, vážený pane, děkuji za částečnou odpověď a prosím Vás o zodpovězení zbývajících otázek. 1) Jaké služby spojené s užíváním hlasovacího zařízení MČ Praha 3 nakupuje? 2) Jaká je celková cena... Celý článek

Žádost ze dne 16. 9. 2013

16.09.2013
Vážení, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádáme o poskytnutí informace, zda jsou ve vaší městské části vyčleněné nástěnky nebo jiné podobné plochy pro vylepení vol... Celý článek

Žádost ze dne 25. 8. 2013

11.09.2013
Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2012 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo... Celý článek

Žádost ze dne 19. 8. 2013

30.08.2013
Vážení, naše sdružení aktualizuje podkladový materiál v rámci diskusí o legislativní úpravě oblasti SBS, a proto se snaží monitorovat vývoj cen této oblasti služeb ve veřejném sektoru. Z tohoto důvodu... Celý článek

Žádost ze dne 3. 3. 2013

27.08.2013
Vážený pane tajemníku, dovoluji si Vás požádat o sdělení, kdy a kde (datum+url) byla zdejším úřadem zveřejněna výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 podle §18 zákona č.106/1999 Sb. se vše... Celý článek

Žádost ze dne 1. 8. 2013

12.08.2013
Já, Mgr. Petr Topka,tímto žádám Úřad městské části Praha 3, Odbor výstavby, o poskytnutí níže uvedené informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Prosím o zaslání k... Celý článek

Žádost ze dne 24. 7. 2013

07.08.2013
Vážení, dovoluji si Vás požádat o sdělení v kolika případech v roce 2013 vystupoval zdejší úřad jako zástupce nezletilého dítěte v opatrovnickém soudním řízení ve věci výchovy, v kolika případech bylo... Celý článek