Źádost ze dne 25. 1. 2021

4.1 anonymizované rozhodnutí

16.02.2021
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Žadatel: Dobrý den, Dovoluji si se na Vás zdvořile obrátit se žádostí o poskytnutí informací, a to poskytnutí: Anonymizovanýc... Celý článek

Žádost ze dne 24. 1. 2021

16.02.2021
Snesitelné bydlení v centru Prahy, z. s. Web: http://sites.google.com/site/snesitelnebydleni/ E-mail: snesitelne.bydleni.vcp@gmail.com IČ: 088 62 605, ISDS: 2rbnshv @snesitelne Tel: +420 737 264 3... Celý článek

Žádost ze dne 21. 1. 2021

16.02.2021
Praha 20. ledna 2021 Městská část Praha 3 Úřad městské části Havlíčkovo nám. 700/9 130 00 Praha 3 Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím... Celý článek

Žádost ze dne 12. 1. 2021

16.02.2021
Městská část Praha 3 Úřad městské části Seifertova 51, 130 00 Praha 3 podatelna@praha3.cz  V Praze dne 12.1.2021 Věc: Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup... Celý článek

Žádost ze dne 11. 1. 2021

16.02.2021
Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o., KUBELÍKOVA 16, 130 00 Praha 3 tel: +420 221 012 211, fax: +420 222 730 013, e-mail: office@nemocnicenazizkove.cz, www.nemocnicenazizkove.cz ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI P... Celý článek

Žádost ze dne 9. 1. 2021

16.02.2021
Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím v aktuálním znění Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Prah... Celý článek

Žádost ze dne 5. 1. 2021

16.02.2021
Městská část Praha 3 Úřad městské části Odbor výstavby — stavební úřad Seifertova 51 130 59 Praha 3 Věc: Žádost o informaci dle zák. 106/1999 Sb. V Praze dne 5.1.2021 Žádám dle zákona 106/19... Celý článek

Žádost ze dne 4. 1. 2021

16.02.2021
Městská část Praha 3 Úřad městské části k rukám tajemníka úřadu Ing. Bc. Rudolfa Zahradníka Věc: Žádost o poskytnutí informací v souladu se zákonem 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k infor... Celý článek