• Žádost ze dne 21. 5. 2019
  10.06.2019

  Úřad městské části Praha 3 Havl íčkovo náměstí 9 130 00, Praha 3 Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Dobrý den, chtěl bych Vá... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 5. 2019
  10.06.2019

  Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Cestou elektronické podatelny: podatelna@praha3.cz v Praze dne 11. 4. 2019 Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 5. 2019
  10.06.2019

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Vážená paní, vážený pane, Obracím se na Vás z dotazem ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 4. 2019
  10.06.2019

  Městská část Praha 3 Úřad městské části Havlíč kovo nám. 700/9 130 00 Praha 3 e-mail: podatelna@praha3.cz Praha 19. dubna 2019 Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přís tupu k i... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 4. 2019
  10.06.2019

  Městská část Praha 3 Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9 130 00 Praha 3 ID Datové schránky: eqkbt8g doručeno prostřednictvím datové schránky V Praze dne 18.04.2019 Věc: ŽÁDOST O ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 4. 2019
  10.06.2019

   Městská část Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51, 130 59 Praha 3 k rukám váženého pana Ing. Václava Tětka, vedoucího odboru Vyřizuje: V Praze dne 11.4.2019 Věc: Žádost o vyhotoven... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 4. 2019
  10.06.2019

  Městská část Praha 3 Odbor živnostenský Lipanská 14 13 O 00 Praha 3 Praha, 2. dubna 20 19 Číslo jednací: UMCPJ 094872/20 19 Věc: Žádost o doplnění informací o baru v ulici Vlkova 26, Praha 3 a poskyt... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 3. 2019
  30.04.2019

  Obracím  se  na  vás  se  žádostí  o  informace  podle  zákona  č. 106/1999  Sb., o svobodném  přístupu k informacím. Požaduji následující i... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 3. 2019
  30.04.2019

  Věc: Žádost o zpřístupnění informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k infom1acím Vás tímto žádám o sdělení průměmé... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 4. 2019
  30.04.2019

  V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnuti následujících informací: Žádám vás o kopii pracovní smlouvy paní Rebeky Vadasové - na pracovní smlouvě by měla být uvedena náp... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 4. 2019
  30.04.2019

  Žadatel tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím {dále jen „Zákon") žádá Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700,  130 85 Praha  3 {dále jen &bdq... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 4. 2019
  30.04.2019

  obrý den, žádám o informaci, jak je to s vlastnictvím stavby na pozemku č. 2639/156? V katastru nemovitostí není uveden vlastník - fyzická osoba, je tedy pronajatá? Plánuje MČ Praha 3 pronajmout ... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 3. 2019
  10.04.2019

  Dobrý den, na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. bych vás rád požádal o informaci v podobě plného znění žádosti a rozhodnutí / smlouvy a případně související dokumentace týkající se záboru poz... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 3. 2019
  10.04.2019

  Úřadům městských částí Praha 1-Praha 22 – odbor stavební Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  Poče... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 3. 2019
  10.04.2019

  Městská část Praha 3 Odbor živnostenský Lipanská 14 130 00 Praha 3 Praha, 8. března 2019 Věc: Prověření činnost i baru v ulici Vlkova 26. Praha 3 a poskytnutí údajů o vlastníku nemovitosti dl... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 2. 2019
  10.04.2019

  III. Žádost o informace MČ Praha 3 Obracím se na vás se žádostí o informace podle zákona č. 1 06/1999 Sb .. o svobodném přístupu k informacím. Požaduji následující informace: Podrobný seznam... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 2. 2019
  10.04.2019

  Městská část Praha 3 Odděleni správní Havlíčkovo nám. 9 130 00 Žádost podle zákona o svobodném přfstupu k Informacím Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosím o zas... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 2. 2019
  15.03.2019

  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění následujících informací: 1. Prosím o informaci, zda městská část Praha 3 vede evidenci městského mobiliáře a ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 2. 2019
  15.03.2019

  Dobrý den, v souvislosti se soudním sporem Vás tímto žádám, dle zákona č.106/1999 o poskytnutí kopií následujících dokumentů 1. rozhodnutí a odůvodnění rekonstrukce garáží Ondříčkově ulici č.37... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 2. 2019
  15.03.2019

  Vážení, žádám Vás tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace: Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního s... Celý článek