• Žádost ze dne 11. 10. 2019
  01.11.2019

  ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na povinný  subjekt se žádostí o posk... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 10. 2019
  01.11.2019

  Městská část Praha 3 Úřad Městské části Praha 3 IČO : 00063517 Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3 - Žižkov PSČ 130 00 DATOVOU SCHRÁNKOU Povinný subjekt: Městská část Praha 3, Úřad Městské části Praha ... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 10. 2019
  01.11.2019

  Městská část Praha 3 Úřad Městské části Praha 3 Odbor občansko-správní, oddělení správní Havl íčkovo nám. 700/9 130 00 Praha 3- Žižkov V Praze dne 10. října 2019 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE dle zá... Celý článek

 • Žádost ze dne 9. 10. 2019
  01.11.2019

  Městská část Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51, 130 59 Praha 3 k rukám váženého pana Ing. Václava Tětka, vedoucího odboru V Praze dne 9. 10. 2019 Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin - dle záko... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 10. 2019
  01.11.2019

  ŽÁDOST O POSKYT.l\TUTÍ INFORMACE (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Žadatel: žádá příslušný odbor úřadu Městské části Praha 3 o poskytnutí následujících infonnací: Žádá... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 9. 2019
  08.10.2019

  POLÁČEK, TRYZNOVÁ & PRUDLOVÁ - ADVOKÁTNI KANCELÁŘ Úřad městské části Praha 3, odbor dopravy Žadatel: Zastoupen: Mgr. Janem Poláčkem, advokátem AK Poláček, Tryznová & Prudlová se sídlem Zlatnická ... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 8. 2019
  08.10.2019

  Dobrý den, na základě zákona 106/1999 se obracím na odbor výstavby s žádostí o sdělení, zda provozovna "Bohužel bar" na adrese Bořivojova 491/61 Praha 3 - Žižkov má v kolaudačním rozhodnutí povolen... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 8. 2019
  08.10.2019

  Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném prrstupu k informaclm) Žadatel: Datum narozeni:             &nbs... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 8. 2019
  08.10.2019

  Spolek pro odhalování a medializaci korupce- UPLACENI.CZ naše č . j. 8811/2019 datovou zprávou Vážení, obracím se na Vás na zák ladě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci su... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 8. 2019
  08.10.2019

  V Praze dne 14.8.2019 Věc: Značka: INF2019/00046 Číslo jednací: UMCP3 280740/2019 Doplňující dotaz k žádosti o informace na základě zákona č 1 06/1999 Sb .• o svobodném přístupu k informacím ze... Celý článek

 • Žádost ze dne 26. 5. 2019
  15.08.2019

  I. Podávám podnět k vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby hotelu Ariston na adrese Seifertova 615/ 65, Praha 3 podle ust. § 171 odst. 3 stavebního zákona, neboť provozem stavby dochází k po... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 6. 2019
  15.08.2019

  Vážení, tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) žádám o poskytnutí informací vztahujících se ... Celý článek

 • Žádost ze dne 27. 6. 2019
  15.08.2019

  Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám tímto městskou část Praha 3 o poskytnutí následujících informací:   1.     O světelných místech veřejn... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 7. 2019
  15.08.2019

  Vážení, obracím se na Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o informace.   Žádám Vás o zasláníinformací ze stavebního řízení stavby: "OBYTNÝ S... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 7. 2019
  15.08.2019

  Dobrý den, obdržel jsem vaši odpověď na moji žádost o informaci z 27. 6. 2019. V odpovědi uvádíte seznam 5 lokalit, kde se nachází veřejné osvětlení ve správě městské části Praha 3, ovšem ze seznamu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 7. 2019
  15.08.2019

  Vážení, dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon"). Z veřejně dostupných zd... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 7. 2019
  15.08.2019

  Usnesením Rady MC Prahy 3 č. 410 ze dne 13. 6. 2016  bylo schváleno uzavi'ení smlouvy se společností WH Estate s.r.o. ,,SMLOUVA  o spolupráci při povolení a výstavbě "Rezidenčniho projek... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 6. 2019
  19.07.2019

  Podáno: 19.06.2019 Žádost o Informace dle svobodného přístupu k Informacím Městská část Praha 3 Úřad městské části Odbor ochrany životního prostředí Havlíčkovo nám. 700/9 Dobrý den, Jako občan trv... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 5. 2019
  15.06.2019

  Úřad m ěstské čá sti Praha 3 Odbor výstavby Havl íčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. podal podáním z 24.1. 2019 Vašemu úřadu podle ust. § 42 správní... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 5. 2019
  10.06.2019

  Úřad městské části Praha 3 Havl íčkovo náměstí 9 130 00, Praha 3 Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Dobrý den, chtěl bych Vá... Celý článek