• Žádost ze dne 26. 5. 2019
  15.08.2019

  I. Podávám podnět k vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby hotelu Ariston na adrese Seifertova 615/ 65, Praha 3 podle ust. § 171 odst. 3 stavebního zákona, neboť provozem stavby dochází k po... Celý článek

 • Žádost ze dne 17. 6. 2019
  15.08.2019

  Vážení, tímto ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Informační zákon“) žádám o poskytnutí informací vztahujících se ... Celý článek

 • Žádost ze dne 27. 6. 2019
  15.08.2019

  Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám tímto městskou část Praha 3 o poskytnutí následujících informací:   1.     O světelných místech veřejn... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 7. 2019
  15.08.2019

  Vážení, obracím se na Vás v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s žádostí o informace.   Žádám Vás o zasláníinformací ze stavebního řízení stavby: "OBYTNÝ S... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 7. 2019
  15.08.2019

  Dobrý den, obdržel jsem vaši odpověď na moji žádost o informaci z 27. 6. 2019. V odpovědi uvádíte seznam 5 lokalit, kde se nachází veřejné osvětlení ve správě městské části Praha 3, ovšem ze seznamu ... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 7. 2019
  15.08.2019

  Vážení, dovoluji si obrátit se na Vás s žádostí o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon"). Z veřejně dostupných zd... Celý článek

 • Žádost ze dne 15. 7. 2019
  15.08.2019

  Usnesením Rady MC Prahy 3 č. 410 ze dne 13. 6. 2016  bylo schváleno uzavi'ení smlouvy se společností WH Estate s.r.o. ,,SMLOUVA  o spolupráci při povolení a výstavbě "Rezidenčniho projek... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 6. 2019
  19.07.2019

  Podáno: 19.06.2019 Žádost o Informace dle svobodného přístupu k Informacím Městská část Praha 3 Úřad městské části Odbor ochrany životního prostředí Havlíčkovo nám. 700/9 Dobrý den, Jako občan trv... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 5. 2019
  15.06.2019

  Úřad m ěstské čá sti Praha 3 Odbor výstavby Havl íčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. podal podáním z 24.1. 2019 Vašemu úřadu podle ust. § 42 správní... Celý článek

 • Žádost ze dne 21. 5. 2019
  10.06.2019

  Úřad městské části Praha 3 Havl íčkovo náměstí 9 130 00, Praha 3 Věc: Žádost o poskytnutí informací na základě zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. Dobrý den, chtěl bych Vá... Celý článek

 • Žádost ze dne 10. 5. 2019
  10.06.2019

  Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3 Cestou elektronické podatelny: podatelna@praha3.cz v Praze dne 11. 4. 2019 Věc: žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 5. 2019
  10.06.2019

  Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Povinný subjekt: Městská část Praha 3 Vážená paní, vážený pane, Obracím se na Vás z dotazem ... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 4. 2019
  10.06.2019

  Městská část Praha 3 Úřad městské části Havlíč kovo nám. 700/9 130 00 Praha 3 e-mail: podatelna@praha3.cz Praha 19. dubna 2019 Věc: Žádost podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přís tupu k i... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 4. 2019
  10.06.2019

  Městská část Praha 3 Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9 130 00 Praha 3 ID Datové schránky: eqkbt8g doručeno prostřednictvím datové schránky V Praze dne 18.04.2019 Věc: ŽÁDOST O ... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 4. 2019
  10.06.2019

   Městská část Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51, 130 59 Praha 3 k rukám váženého pana Ing. Václava Tětka, vedoucího odboru Vyřizuje: V Praze dne 11.4.2019 Věc: Žádost o vyhotoven... Celý článek

 • Žádost ze dne 4. 4. 2019
  10.06.2019

  Městská část Praha 3 Odbor živnostenský Lipanská 14 13 O 00 Praha 3 Praha, 2. dubna 20 19 Číslo jednací: UMCPJ 094872/20 19 Věc: Žádost o doplnění informací o baru v ulici Vlkova 26, Praha 3 a poskyt... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 3. 2019
  30.04.2019

  Obracím  se  na  vás  se  žádostí  o  informace  podle  zákona  č. 106/1999  Sb., o svobodném  přístupu k informacím. Požaduji následující i... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 3. 2019
  30.04.2019

  Věc: Žádost o zpřístupnění informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k infom1acím Vás tímto žádám o sdělení průměmé... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 4. 2019
  30.04.2019

  V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnuti následujících informací: Žádám vás o kopii pracovní smlouvy paní Rebeky Vadasové - na pracovní smlouvě by měla být uvedena náp... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 4. 2019
  30.04.2019

  Žadatel tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím {dále jen „Zákon") žádá Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700,  130 85 Praha  3 {dále jen &bdq... Celý článek