Žádost ze dne 23. 12. 2019

13.01.2020
Datovou schránkou (eqkbt8g) Městská část Praha 3 Odbor dopravy Seifertova 51 130 00 Praha 3 V Praze dne 23.12.2019 Věc: Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodné... Celý článek

Žádost ze dne 4. 12. 2019

13.01.2020
Adresát: Odbor výstavby Úřad městské části Praha 3 Seifertova 5 I 130 59 Praha 3 Čeladná, 04.12.2019 Žádost o poskytnutí informací Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ... Celý článek

Žádost ze dne 30. 11. 2019

13.01.2020
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), Vás žádám o poskytnutí níže uvedených informací. Objevila ... Celý článek

Žádost ze dne 14. 11. 2019

13.01.2020
Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, určené Úřadu MČ Praha 3: Žádám o zaslání informace na uvedenou e-mailovou adresu. Dne 21.8.2019 jsem byl... Celý článek

Žádost ze dne 14. 10. 2019

26.11.2019
Povinný subjekt: Městská část Praha 3, Úřad Městské části Praha 3, IČO: 00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 (dále jen "povinný subjekt") Žadatel v souladu se zákonem č. ... Celý článek

Žádost ze dne 22. 10. 2019

26.11.2019
Městská část Praha 3, Úřad Městské části Praha 3, IČO: 00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 žádám Vás tímto o poskytnutí následujících informací: Opatření obecné povahy... Celý článek

Žádost ze dne 25. 10. 2019

26.11.2019
Městská část Praha 3 Úřad Městské části Praha 3 IČO : 00063517 Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3 - Žižkov PSČ 130 00 DATOVOU SCHRÁNKOU V souladu s poskytnutím informací podle zákona č. 106/199... Celý článek

Žádost ze dne 10. 10. 2019

26.11.2019
Městská část Praha 3, Úřad Městské části Praha 3, IČO: 00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 Žádost o poskytnuti informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístup... Celý článek

Žádost ze dne 30. 10. 2019

26.11.2019
Městská část Praha 3, Úřad Městské části Praha 3, IČO: 00063517, Havlíčkovo náměstí 700/9, Praha 3 - Žižkov, PSČ 130 00 Internimu auditu navrhuji proverit z poslednich 5 let statistiku poctu rozhodnu... Celý článek

Žádost ze dne 11. 10. 2019

01.11.2019
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3 V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím se obracím na povinný  subjekt se žádostí o posk... Celý článek

Žádost ze dne 10. 10. 2019

01.11.2019
Městská část Praha 3 Úřad Městské části Praha 3 IČO : 00063517 Havlíčkovo náměstí 700/9 Praha 3 - Žižkov PSČ 130 00 DATOVOU SCHRÁNKOU Povinný subjekt: Městská část Praha 3, Úřad Městské části Praha ... Celý článek

Žádost ze dne 10. 10. 2019

01.11.2019
Městská část Praha 3 Úřad Městské části Praha 3 Odbor občansko-správní, oddělení správní Havl íčkovo nám. 700/9 130 00 Praha 3- Žižkov V Praze dne 10. října 2019 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ INFORMACE dle zá... Celý článek

Žádost ze dne 9. 10. 2019

01.11.2019
Městská část Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51, 130 59 Praha 3 k rukám váženého pana Ing. Václava Tětka, vedoucího odboru V Praze dne 9. 10. 2019 Věc: Žádost o vyhotovení kopií listin - dle záko... Celý článek

Žádost ze dne 8. 10. 2019

01.11.2019
ŽÁDOST O POSKYT.l\TUTÍ INFORMACE (dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím) Žadatel: žádá příslušný odbor úřadu Městské části Praha 3 o poskytnutí následujících infonnací: Žádá... Celý článek

Žádost ze dne 18. 9. 2019

08.10.2019
POLÁČEK, TRYZNOVÁ & PRUDLOVÁ - ADVOKÁTNI KANCELÁŘ Úřad městské části Praha 3, odbor dopravy Žadatel: Zastoupen: Mgr. Janem Poláčkem, advokátem AK Poláček, Tryznová & Prudlová se sídlem Zlatnická ... Celý článek

Žádost ze dne 29. 8. 2019

08.10.2019
Dobrý den, na základě zákona 106/1999 se obracím na odbor výstavby s žádostí o sdělení, zda provozovna "Bohužel bar" na adrese Bořivojova 491/61 Praha 3 - Žižkov má v kolaudačním rozhodnutí povolen... Celý článek

Žádost ze dne 19. 8. 2019

08.10.2019
Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném prrstupu k informaclm) Žadatel: Datum narozeni:             &nbs... Celý článek

Žádost ze dne 17. 8. 2019

08.10.2019
Spolek pro odhalování a medializaci korupce- UPLACENI.CZ naše č . j. 8811/2019 datovou zprávou Vážení, obracím se na Vás na zák ladě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci su... Celý článek

Žádost ze dne 14. 8. 2019

08.10.2019
V Praze dne 14.8.2019 Věc: Značka: INF2019/00046 Číslo jednací: UMCP3 280740/2019 Doplňující dotaz k žádosti o informace na základě zákona č 1 06/1999 Sb .• o svobodném přístupu k informacím ze... Celý článek

Žádost ze dne 26. 5. 2019

15.08.2019
I. Podávám podnět k vydání rozhodnutí o zákazu užívání stavby hotelu Ariston na adrese Seifertova 615/ 65, Praha 3 podle ust. § 171 odst. 3 stavebního zákona, neboť provozem stavby dochází k po... Celý článek