• Žádost ze dne 19. 3. 2019
  30.04.2019

  Obracím  se  na  vás  se  žádostí  o  informace  podle  zákona  č. 106/1999  Sb., o svobodném  přístupu k informacím. Požaduji následující i... Celý článek

 • Žádost ze dne 19. 3. 2019
  30.04.2019

  Věc: Žádost o zpřístupnění informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve smyslu zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k infom1acím Vás tímto žádám o sdělení průměmé... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 4. 2019
  30.04.2019

  V souladu s ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. tímto žádám o poskytnuti následujících informací: Žádám vás o kopii pracovní smlouvy paní Rebeky Vadasové - na pracovní smlouvě by měla být uvedena náp... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 4. 2019
  30.04.2019

  Žadatel tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím {dále jen „Zákon") žádá Úřad městské části Praha 3, Havlíčkovo nám. 9/700,  130 85 Praha  3 {dále jen &bdq... Celý článek

 • Žádost ze dne 2. 4. 2019
  30.04.2019

  obrý den, žádám o informaci, jak je to s vlastnictvím stavby na pozemku č. 2639/156? V katastru nemovitostí není uveden vlastník - fyzická osoba, je tedy pronajatá? Plánuje MČ Praha 3 pronajmout ... Celý článek

 • Žádost ze dne 18. 3. 2019
  10.04.2019

  Dobrý den, na základě §14 zákona č. 106/1999Sb. bych vás rád požádal o informaci v podobě plného znění žádosti a rozhodnutí / smlouvy a případně související dokumentace týkající se záboru poz... Celý článek

 • Žádost ze dne 13. 3. 2019
  10.04.2019

  Úřadům městských částí Praha 1-Praha 22 – odbor stavební Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací:  Poče... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 3. 2019
  10.04.2019

  Městská část Praha 3 Odbor živnostenský Lipanská 14 130 00 Praha 3 Praha, 8. března 2019 Věc: Prověření činnost i baru v ulici Vlkova 26. Praha 3 a poskytnutí údajů o vlastníku nemovitosti dl... Celý článek

 • Žádost ze dne 25. 2. 2019
  10.04.2019

  III. Žádost o informace MČ Praha 3 Obracím se na vás se žádostí o informace podle zákona č. 1 06/1999 Sb .. o svobodném přístupu k informacím. Požaduji následující informace: Podrobný seznam... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 2. 2019
  10.04.2019

  Městská část Praha 3 Odděleni správní Havlíčkovo nám. 9 130 00 Žádost podle zákona o svobodném přfstupu k Informacím Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás prosím o zas... Celý článek

 • Žádost ze dne 20. 2. 2019
  15.03.2019

  Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím žádám o zpřístupnění následujících informací: 1. Prosím o informaci, zda městská část Praha 3 vede evidenci městského mobiliáře a ... Celý článek

 • Žádost ze dne 14. 2. 2019
  15.03.2019

  Dobrý den, v souvislosti se soudním sporem Vás tímto žádám, dle zákona č.106/1999 o poskytnutí kopií následujících dokumentů 1. rozhodnutí a odůvodnění rekonstrukce garáží Ondříčkově ulici č.37... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 2. 2019
  15.03.2019

  Vážení, žádám Vás tímto, dle zákona o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí následující informace: Existuje metodický pokyn pro projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního s... Celý článek

 • Žádost ze dne 11. 2. 2019
  15.03.2019

  Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vážení, dovolujeme si požádat Vaši instituci o informace uvedené dále. KONTEXT: Pro porozumění naší žádosti si... Celý článek

 • Žádost ze dne 12. 2. 2019
  15.03.2019

  Žádost o poskytnuti informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  Informace o dotaci pro Labre z.s projekt Uličnici.Byla společnost... Celý článek

 • Žádost ze dne 3. 1. 2019
  26.02.2019

  Žádost ze dne 3. 1. 2019 Celý článek

 • Žádost ze dne 6. 1. 2019
  26.02.2019

  V nedávné době v televizi zazněla informace, že je v Praze zhruba dvojnásobný výskyt astmatu. I další zdroje potvrzují souvislost mezi životním prostředím, alergiemi a respiračními chorobami, napříkla... Celý článek

 • Žádost ze dne 8. 1. 2019
  26.02.2019

  Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace: Obsah žádosti/dotazu: V rámci mapování investičních pl... Celý článek

 • Žádost ze dne 29. 1. 2019
  26.02.2019

  Vážení, opětovně se na Vás obracím ve výše nadepsané věci. Dne 9. 1. 2019 byla na Váš úřad doručena má žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.,o svobodném přístupu k informacím (dá... Celý článek

 • Žádost ze dne 1. 2. 2019
  26.02.2019

  Dne 8.6.2018 jsem požádala odbor výstavby Praha 3 o poskytnutí informací. Odpověď jsem obdržela od odboru organizačního. Oba dokumenty přikládám- příloha č. 1,2. Při jednání u Obvodního soudu pro Pr... Celý článek