Žádost ze dne 11. 10. 2018

Dobrý den,

ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací ohledně budovy Jeseniova 60 na Žižkově:

  1. Z jakého konkrétního důvodu bylo přerušeno stavební řízení ve věci rekonstrukce budovy?
  2. Prosím o odhad délky přerušení stavebního řízení či odhad, kdy by mohlo být vydáno stavební povolení.

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány.

Informace žádám poskytnout v elektronické formě a zaslat na tuto e-mailovou adresu, tedy . Za jejich poskytnutí předem děkuji.
 
S pozdravem


Vyřízení žádosti o poskytnutí informace

Dne 11.10.2018 byla na Úřad městské části Praha 3, Odbor organizační, doručena Vaše žádost o poskytnutí informace ve věci stavební řízení - Jeseniova 60, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. K této Vaší žádosti Vám sdělujeme následující:

K bodu č. 1 Vaší žádosti:

  • Řízení o umístění a povolení stavby s názvem "Rekonstrukce budovy Jeseniova, Jeseniova 786/60, Praha 3" bylo přerušeno na žádost stavebníka, spol. Správa železniční  dopravní cesty s.r.o., z důvodu prodloužení lhůty k provedení úkonu. Jedná se o dořešení složitých majetkoprávních vztahů s vlastníky sousedního pozemku.

K bodu č. 2 Vaší žádosti:

  • Řízení je přerušeno do 24. 05. 2019. Pokud stavebník kdykoliv v průběhu této lhůty doplní potřebné doklady, stavební úřad bude v řízení neprodleně pokračovat.

Ing. Mgr. Jonáš Merta
vedoucí odboru organizačního

Související dokumenty