Žádost ze dne 3. 12. 2018

29.01.2019
Vážení,     na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, žádám o následující informace:     Má váš úřad etický kodex zaměs... Celý článek

Žádost ze dne 5. 12. 2018

29.01.2019
Ve smyslu  zákona  č. 106/1999  Sb.,  o  svobodném  přístupu  k  informacím  Vás žádám o zpřístupnění následujících informací: 1. Sdělte, kolik jednotli... Celý článek

Žádost ze dne 9. 12. 2018

29.01.2019
V souladu se zákonem 106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím žádám  Úřad městské části Praha 3 o poskytnutí následujících informací: Znalecký posudek o obvyklé ceně nemovité věci jednote... Celý článek

Žádost ze dne 13. 12. 2018

29.01.2019
Vážení, na základě a ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  infonnacím ve spojení s § 11 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Vás žádám o poskytnu... Celý článek

Žádost ze dne 9. 12. 2018

29.01.2019
ÚMČ Praha 3 Odbor výstavby Havlíčkovo nám. 700/9 130 85 Praha 3 18.12. 2018 Věc: Žádost o informaci k stavbě hotelu Ariston Vážení, můj příbuzný byl v prosinci t.r. ubytován v hotelu Ariston na adr... Celý článek

Žádost ze dne 29. 12. 2018

29.01.2019
Dobrý den, jsem studentkou ZČU v Plzni a v rámci mé seminární práce Vás dle *zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím *žádám o informace a poskytnutí odpovědí na následující otáz... Celý článek

Žádost ze dne 3. 12. 2018

04.01.2019
Osobně na podatelně Úřad Městské části Praha 3 Odbor výstavby Seifertova 51 130 85 Praha 3 V Praze dne 29. 11. 2018. Věc: Žádost o poskytnuti infonnací na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném ... Celý článek

Žádost ze dne 27. 11. 2018

02.01.2019
Úřad městské části Praha 3 V Praze dne 27. 11 . 2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím... Celý článek

Žádost ze dne 24. 10. 2018

04.12.2018
Spolek pro ochranu zeleně Na Krejcárku, Pražačce a Na Balkáně Úřad městské části Praha 3 Havlíčkovo nám. 9/700 130 85 Praha 3 V Praze dne 24. 10. 2018 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona... Celý článek

Žádost ze dne 1.11. 2018

04.12.2018
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů   Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k in... Celý článek

Žádost ze dne 7. 11. 2018

04.12.2018
Vážený pane inženýre, V návaznosti na naši dřívější spolupráci bychom Vás rádi požádali o vyhotovení kopií určitých listin, které jsou podstatnými listinami ve stavebních řízení týkajících se výsta... Celý článek

Žádost ze dne 13.11. 2018

04.12.2018
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupuk informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás tímto žádám o poskytnutí následujícíchinformací:       - Jaký... Celý článek

Žádost ze dne 15.11. 2018

04.12.2018
1. žádost o poskytnut í informace podle zákona č. 106/ 1999 Sb., o svobodn ém přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této žádosti je  poskytnutí  dokumentace  ke... Celý článek

Žáodst ze dne 15.11. 2018

04.12.2018
1. žádost o poskytnut í i nformace podle zákona č. 1 06/ 1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů. Předmětem této žádosti je poskytnutí dokumentace ke všem dotačním žád... Celý článek

Žádost ze dne 20.11. 2018

04.12.2018
Vážení, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů, vás žádám o zodpovězen í otázek (dotazník) uvedených v příloze. Přiložený dokument spolu s... Celý článek

Žádost ze dne 26.11. 2018

04.12.2018
Dobrý den,    Chtěl bych Vás požádat o zaslání dokumentu v elektronické podobě:    Znalecký posudek č. 1907/11/2012, vyhotovený znalcem Ing. Arch. Jiřím Musálkem o ceně nemovit... Celý článek

Žádost ze dne 5. 9. 2018

15.11.2018
Věc:     Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.   Vážená paní  vedoucí, obracím   se   na   Vás  ... Celý článek

Žádost ze dne 7. 9. 2018

15.11.2018
Vážená paní,vážený pane, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: Existuje ve Vaší městské části nějaký dotačn... Celý článek

Žádost ze dne 30. 9. 2018

15.11.2018
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "*informační zákon*"), Vás žádám o zpřístupnění následujících informaci:   1. P... Celý článek

Žádost ze dne 13. 9. 2018

15.11.2018
Úřad městské části Prahy 3 Seifertova 51 130 85 Praha 3 podatelna@praha3.cz V Praze dne 13. 9. 2018 Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informadm V soul... Celý článek